Propis o ukupljanju zekata i sadekatul-fitra u fond Bejtul-mal izveden je iz Kur'ana i sunneta

Propis o ukupljanju zekata i sadekatul-fitra u fond Bejtul-mal izveden je iz Kur'ana i sunneta

Selam!

Mene interesuje da li je donesena fetva da se sredstva za zekat daju striktno u Rijaset, i ako jeste, da li je to obavezujuće?

Jesam li griješan ako dajem zekat, osobi koja je vijernik a nema nikakvih primanja a dajem toj osobi i sadaku i zekat?


Odgovor:

Esselamu alejkum!

Propis o ukupljanju zekata i sadekatul-fitra u zaseban fond Bejtul-mal izveden je iz izvora šerijata: Kur'ana i prakse Allahova Poslanika (sunnet) a.s., te u tom smislu nema potrebe za donošenjem posebne fetve u vezi naznačene prakse. Na samom početku oživljavanja ovog sunneta u našoj sredini, Husein ef. Đozo je sedamdesetih godina donio fetvu o nužnosti ukupljanja zekata i sadekatul-fitra u fond Bejtul-mal kojim rukovodi Islamska zajednica, te da je to u općem interesu islama i muslimana na ovim prostorima. Ta fetva je i danas na snazi te nema potrebe da se ponovo donosi. Budući da je spomenuta praksa općeprihvaćena od uleme kao općekorisno i nužno savremeno sistemsko rješenje izvršenja obaveze zekata, smatramo neispravnim i pogrješnim vraćanje unazad na princip individualnog davanja zekata kao da sistemsko rješenje nije uspostavljeno. Takav postupak šteti integritetu Islamske zajednice i njenim naporima da na šerijatski utemeljen i u savremenom kontekstu potpuno opravdan i efikasan način riješi izvršavanje obaveze zekata i sadekatul-fitra distribuirajući prikupljena sredstva u prioritetne svrhe, shodno mišljenju relevantnog organa Islamske zajednice (Rijaset), te je u tom smislu pogrješan. Prema tome, siromahe pomažite sa običnom sadakom, a zekat izdvajajte na propisani način.

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković, Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice

islamskazajednica.ba


Podijeli:

Povezane vijesti