Godišnjica Pofalićke bitke: Spriječena potpuna blokada Sarajeva

Na današnji dan desila se Pofalićka bitka, koja predstavlja bitku za Sarajevo.

Agresorske snage su željele da presijeku grad na dva dijela tako što bi spojili Pofaliće sa tada opkoljenom Grbavicom. Plan je bio da se grad presiječe linijom Vogošća - Žuč - Pofalići - kasarna Maršal Tito - Grbavica.

U ranu zoru 16. maja 1992. godine, jedan sat ranije nego što su agresori očekivali, Armija Republike Bosne i Hercegovine je spriječila tu namjeru, tako što je porazila agresore. Iako slabije naoružana ARBiH je pobijedila neprijatelja i osujetila njegove namjere i tako spriječila potpunu blokadu Sarajeva.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti