Na današnji dan 1990. godine donesena odluka se Muallim drugi put po­krene

Na današnji dan 1990. godine donesena je odluka o ponovnom pokretanju časopisa Muallim.

Početak Muallima se veže za ličnost reisul-uleme Džemaludina Čauševića. On je 1909. godine inicirao osnivanje udruženja muallima/vjeroučitelja koje je vrlo brzo prera­slo u udruženje koje okuplja imame i muallime pod imenom "Džemijjeti-ilmijju".

Već na Prvoj redovnoj go­dišnjoj skupštini ovog udruženja koja je održana 4. augusta 1910. godine, zaključeno je da se po­krene javno glasilo koje će afirmirati i artikulirati interese i programske ciljeve udruženja. Taj časo­pis će dobiti ime Muallim što u svom osnovnom značenju označava onoga ko posreduje znanje, ko poučava, a u datom kontekstu znači poučavatelja vjerskog znanja. Mualim je izlazio u Sarajevu od oktobra 1910. do juna 1913. godine. 

Ideja i odluka da se Muallim drugi put po­krene, ili da se pokrene list koji bi se naslanjao na njegovu tradiciju, donesena je 16. maja 1990. godine na sjednici Predsjedništva Udruženja ilmijje u Bosni i Hercegovini. 

List počinje da izlazi u oktobru 1990. godine. Izlazio je mjesečno, a do 1998. je ukupno izašlo 64 broja. List je prestao izlaziti 1998. godine.

Nakon dvije godine, 2000. ponovo u izdanju Udruženja Ilmijje počinje da izlazi Novi Muallim.

Novi Muallim danas je stručni časopis koji je otvoren autorima koji se bave temama i pitanjima obrazovanja i  odgoja u širem i užem smislu. 

Specifični interes Muallima predstavljaju teme, pitanja i problemi islamskog vjerskog obrazovanja i odgoja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, vojsci i drugim ustanovama i institucijama. Časopis pažnju usmjerava prema tradicionalnim i savremenim faktorima relevantnim za odgoj i obrazovanje.

U svim ovim i drugim područjima Novi Muallim prati teorijska i praktična dostignuća i iskustva u svijetu, u našim obrazovnim zavodima i ustanovama i posebno u islamskom svijetu te kod nas, u Islamskoj zajednici, odnosno u radu imama, muallima i nastavnika.

Novi Muallim objavljuje znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno obrađuju pitanja univerzitetskih teorijskih i primijenjenih disciplina u Bosni i Hercegovini i svijetu. 

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti