Bogobojaznost u životu vjernika

Bogobojaznost u životu vjernika

Priredio: Dr. Hazim Fazlić, Islamski kulturni centar Northbrook

Arapska riječ takva na naš se jezik prevodi kao bogobojaznost. Osim ovog, takva u sebi nosi i značenja trajne svjesnosti Boga i Njegove blizine. Takva, ili kako se to u našemu jeziku odomaćilo, takvaluk, je temelj islamske vjere i duhovnosti. Iza svih naših obreda, poput namaza, posta, sadake, nalazi se takvaluk. Poslanik, a.s., je rekao: "Takvaluk je glava svemu, a njegove grane su mnoge." 

Da bi se Boga bojalo i bilo Njega svjesno, mora se u prvom redu u Njegovo postojanje vjerovati, Njegove objave očitovati, zabrana se Njegovih kloniti, a naredbi Njegovih pridržavati. Upitan šta je bogobojaznost, Alija ibn Ebi Talib, r.a., je kazao: "Bogobojaznost je strah od Veličanstvenog, vjerovanje u Objavu, zadovoljenje sa malim i priprema za Dan povratka."

Bojati se Uzvišenog Gospodara, ne znači, dakle, samo unutarnji osjećaj i strah od Njegove kazne ili srdžbe. Bogobojaznost, prema kur’anskim ajetima i hadisima Poslanika a.s., podrazumijeva konkretne radnje i životne odluke, kako bi se ista očitovala, jer nema istinske bogobojaznosti bez njene manifestacije u svakodnevnim djelima.

Uzvišeni kaže: "O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!" Kako se neko može bojati "onako kako treba?" Bogobojaznost se manifestuje u svakome našem djelu i postupku. Zapravo, bogobojaznost je svjesnost neposredne prisutnosti Uzvišenog Allaha, dž.š., na svakom koraku. To je stanje uma koje inspiriše muslimane da čine dobro a čuvaju se zla.

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Ne zavidite jedan drugom, ne mrzite se međusobno, ne okrećite leđa jedan drugom, ne namećite se u kupovini, nego, o Allahovi iskreni robovi, budite prava braća. Musliman je muslimanu brat, on ga neće oštetiti, niti potcjeniti, niti ga na cjedilu ostaviti. Takvaluk je ovdje i pokaza na svoja prsa, tri puta. Dosta je čovjeku zla da omalovažava svog brata muslimana. Sve što je vezano za muslimana haram je drugom muslimanu, njegova krv, njegov imetak i njegova čast." 

Nije slučajno da Poslanik u ovome hadisu, gdje se spominju elementi zdravog odnosa sa drugim ljudima, spomenuo bogobojaznost, odnosno takvaluk. Zavidnost, mržnja, okretanje leđa od drugih, kupoprodajne prevare, potcjenjivanje i omalovažavanje drugog, i narušavanje njegova ugleda, imetka i života, govori o manjku, ili potpunom nedostatku takvaluka. 

Od našeg takvaluka, neće samo drugi imati koristi, već i mi sami, na ovom i budućem svijetu. Naš takvaluk biće sebebom izdašne opskrbe i izbavljenja iz ovoživotnih nedaća i problema, te će nas voditi iskrenom i čvrstom oslanjanju na našeg Godspodara. Uzvišeni u Kur’anu poručuje: "A onome koji se Allah a boji, On će izlaz naći, i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio." 

Kur’an kao knjiga i pisana riječ, dostupna je svakome ko želi da je čita ili studira, muslimanu i nemuslimanu, dobročinitelju i griješniku, onome ko se Kur’anu divi, i onome ko mu se ismijava ili u njega sumnja. Ali Kur’an je jedino uputa onima koji se Uzvišenog boje: "Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali." 

Stoga su samo oni koji se Boga boje u stanju razlikovati istinu od neistine. "O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmjerna." 

Oni su ti čija su srca smirena: "On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje imaju - a vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je. I oni su ti kojima je zagarantovan uspjeh na oba svijeta: O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite!"

Gospodaru naš, našim postom i ostalim ibadetima ojačaj naš takvaluk, onako kako si nam naredio u Tvome Plemenitom Kur’anu riječima: "O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da bi ste bili bogobojazni." Amin!

(IZBSA)

Podijeli:

Povezane vijesti