Nastavnikove odgojne metode po uzoru na Poslanika: Metoda crtanja

Nastavnikove odgojne metode po uzoru na Poslanika: Metoda crtanja

 

Nastavnikova metoda crtanja

(Poljak) navodi ovaj način rada nastavnika i učenika pri čemu se pojedini dijelovi nastavnih sadržaja izražavaju crtežom. Sadržaj crtanja u nastavi može biti različit, a neki od njih su:

1. crtanje grafičkih znakova (voltmetar, topografski i kartografski znakovi) – jednoznačni su.

2. crtanje grafičkih simbola – apstraktni, mnogoznačni (grb, mač..)

3. geometrijski crtež, itd.

Poslanikov, a.s., metod crtanja

(Ebu Gudde) navodi sljedeći primjer ove Poslanikove,a.s., metode i to na sljedeći način. Buhari bilježi od 'Abdullaha b. Mes'uda, r.a. da je rekao: "Nacrtao je Poslanik,s.a.v.s., kvadrat, zatim je povukao liniju od centra kvadrata, koja je izlazila izvan kvadrata, zatim je povukao nekoliko manjih linija sa strane one linije koja je u sredini pa je rekao: 'Ovo je insan, a ovo što ga okružuje je njegovo razdoblje (njegov životni vijek); ova linija koja izlazi izvan kvadrata je njegova nada, a ove male linije su njegove iznenadne nesreće. Ako pogriješi u ovome, pogodit će ga jedna od njih. Ako ga promaši ta, pogodit će ga druga. Ako ga promaši svaka, zadesti će ga starost (oronulost).' "

Na kraju, možemo zaključiti da navedne metode, ali i druge koje nisu navedene u ovom radu, kada nastavnik koristi u svome poslu upotpunjavajući ih po uzoru na Poslanika,a.s., imat će daleko bolje odgojne rezultate, budući da je Poslanik imao jasan cilj koji je on i spomenuo u jednoj rečenici koja kaže: "Poslan sam da usavršim plemenita ponašanja kod ljudi."

 


Literatura:

Ali Abd Al - Halim M. (2008) Osnovi islamske pedagogije, Islamski pedagoški fakultet u Zenici i El - Kelimeh Novi Pazar, Novi Pazar

Baqer Pouramini M. (bez godine izdanja) Omladina u očima Poslanika, s.a.v.s., Al-Hoda International publishers & Distributers

Ebu Gudde A. (2003) Poslanik kao učitelj i njegovi metodi u podučvanaju, El - Kelimeh, Beograd

Indžić H. (2003) Osnove islamskog morala i ponašanja (ahlak i adab), Elči Ibrahim - pašina medresa u Travniku, Travnik

Kačapor S. (1999) Uvod u školsku pedagogiju, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Poljak V. (1984) Didaktika, Školska knjiga

Internet stranice:

1. http://www.islam.co.ba/kultura/index.php?subaction=ostalo&id=1070745846, Dostupno: 04.05.2015.

2. http://www.slideshare.net/fahrudinvojic/muhammed-as-kao-paradigma-savrenog-odgajatelja?from_action=save&from=fblanding, Dostupno: 04.05.2015.

Podijeli:

Povezane vijesti