Iftarski program na Radiju BIR – Sumedin-ef. Kobilica: Teškoća je jedna od slasti strpljenja

Iftarski program na Radiju BIR – Sumedin-ef. Kobilica: Teškoća je jedna od slasti strpljenja

Gost novog izdanja Iftarskog programa na Radiju BIR, bio je Sumedin efendija Kobilica, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Zenica.

Podsjeća nas, na samom početku svoga kazivanja, Sumedin-ef., da je ramazan prilika da izvršimo samokontrolu, na način da što više analiziramo naše postupke i da što više budemo od onih koji će se truditi da poprave svoje stanje u mjesecu ramazanu.

U toj samokontroli, jedna od osobina kojoj možemo posvetiti posebnu pažnju, jeste strpljivost, sabur, koji Allah, dž.š., u Kur'anu spominje - „Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista teško osim poslušnima“.

Allah, dž.š., nas poziva da se potpomognemo strpljenjem i namazom. Zanimljivo je primijetiti da Gospodar kaže da je to teško. Teškoća je upravo jedna od slasti ove osobine.

Bili smo u brojnim situacijama kada čovjeka spopadne „huja“, pojavi se srdžba. Teško je u takvim situacijama razmišljati o strpljivosti. Upravo u takvim trenucima je poseban uspjeh, ukoliko možemo da se kontrolišemo.

U svome kazivanju, Sumedin-efendija Kobilica, navodi zanimljivu informaciju o biljci u jednoj arapskoj zemlji, koja se razvija 40 godina. Toliko je kompleksna da svoje stablo uvija jedno sa drugim, a plod joj se nalazi se u sredini. Kažu da ko taj plod pojede, ništa slađe ne okusi. U narodu je poznata pod imenom strpljenje. Upravo je stanje čovjeka takvo – ako se strpimo u trenucima kada nam je teško, Allah daje plodove na Onome svijetu i vidjet ćemo koliko je bilo vrijedno što smo se strpili.

U suri „El-Asr“, Allah, dž.š., govoreći o vremenu koje je nenadoknadivo, kaže da je čovjek na gubitku, osim onih koji su strpljivi. Po nekim predajama, ashabi su, kada bi se razilazili, učili jedni drugima ovu suru.

Allah je čovjeka stvorio kao biće koje je griješno i stalno u borbi sa samim sobom. To je, kako Allah kaže „nefsun levvameh“ – duša koja sama sebe kori. Čovjek je stalno u „borbi“ između izazova dunjalučkih i duhovnih potreba. U toj stalnoj borbi dešavaju se određena iskušenja. Posebno nas Allah dž.š. usmjerava da pokazujemo strpljenje u tim trenucima iskušenja.

Kada analiziramo kur'anski tekst i kazivnja o poslanicima, vidjet ćemo da Allah dž.š. govori o njihovim iskušenjima. Iz toga vidimo da je Allah na iskušenje stavio posebne ljude, koje je odabrao, koje voli, koji su Mu dragi. Gospodar iskušava onoga koga voli, podsjeća nas glavni imam MIZ Zenica.

Iskušenja u životu mora biti. „One koje iskušenje zadesi, kažu: Svi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti“. Takve Allah dž.š. posebno nagrađuje i ukazuje posebnu počast. On paralelno šalje, a to se dva puta spominje u suri Inširah, dvije stvari: „Zaista sa mukom dolazi slast“. To Allah spominje dva puta. Prijedlog „mea“ – inne mea-l-'usri jusra – znači putovati sa nekim da ga zagrlite, tolika je to blikost. Allah u Kur'anu u ovome ajetu nije upotrijebio nijedan drugi prijedlog, nego „mea“. Allah dž.š., dakle, pušta zajedno i tegobu i olakšanje.

Čim čovjeka zadesi određeno iskušenje, ako bude strpljiv, mora biti svjestan činjenice da uz takvo iskušenje, odmah poslije toga, dolazi olakšanje. To je blagodat koju je Allah dž.š. dao čovjeku.

Svoje kazivanje, Sumedin-efendija Kobilica, zaključio je podsjećanjem na riječi Ibn Abbasa, za kojeg se smatra da je kazao: „Strpljenje u Kur'anu ima tri značenja – strpljenje u obavljanju dužnosti prema Allahu, koje donosi 300 deredža; strpljenje u suzdržavanju činjenja onoga što je Allah zabranio, koje donosi 600 deredža; te stpljenje kojim se dočeka nedaća prilikom prvog udarca, koje donosi 900 deredža.“

(Tarik Dautović/Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti