El-butlu, batilun - osnovna neistina, dubinska i totalna laž, nepravo

El-butlu, batilun - osnovna neistina, dubinska i totalna laž, nepravo

Piše: Mustafa Spahić

"I istinu ne miješajte s osnovnom neistinom i totalnim lažima, i istinu svjesno i namjerno ne tajite i ne sakrivajte." (El-Bekare, 42)

Riječ butlun i batilun, dva različita oblika istog korijena u osnovi znače dubinska i totalna laž, osnovna neistina, nepravo, ispraznost, neosnovanost, beskorisnost, ništavost i uzaludnost i u svemu suprotnost i suprotstavljenost haku. Kur’an kaže: "Ti kaži: Gospodaru moj, uvedi me uvodom istine, i izvedi me ishodom istine! I daj mi od Sebe snage Ti što će meni pomoći! Ti kaži, došla je istina, a nestade i iščeze totalna i dubinska laž! Zbilja, laž nestaje i iščezava! U Kur’anu Mi objavljujemo ono što je lijek i milost vjernicima."(El-Isra, 80, 81 i 82).

Riječ batilum u svemu i po svemu, po smislu, po sadržaju i značenju je totalno suprotna i isključiva u osnosu na riječ hak. Sve što riječ hak znači, označava, izriče, iskazuje i svjedoči, to riječ batil, pokriva, negira, osporava i označava totalno i isključivo suprotno i suprotstavljeno. Četiri su osnovna i fundamentalna značenja riječi hak: istina, osnovna norma, pravo i Hakk je jedno od 99 Allahovih imena. Batil je osnovna neistina na kojoj se utemeljuje totalna i dubinska laž, nepravda i neznanje koje vodi u nered, nasilje i nevjerovanje.

Kada u Bosni stari i mudri ljudi i žene kažu da je nešto batal to znači, bilo o čemu da je riječ, da je to u aslu - korijenu, i u cjelini ništavno, isprazno, neutemeljeno, beskorisno, uzaludno i lažno, i po horizontali i po vertikali. Kur’an poziva, savjetuje i apelira na ljudski rod, posebno sve baštinike i sljedbenike Ehlul-kitaba i Božije objavljene riječi da istinu nikada ne pokrivaju, ne zamračuju i ne zamjenjuju s temeljnom neistinom i totalnom laži: "O sljedbenici Knjige, zašto u Allahove dokaze i znamenja ne vjerujete, a da su istina dobro znate? O sljedbenici Knjige, zašto hak - istinu, batilom - temeljnom neistinom i totalnom laži zamračujete i svjesno istinu - hak krijete i skrivate." (Ali-Imran, 70 i 71)

Svevišnji Gospodar, upozorava da ništa nije isprazno, besmisleno, neosnovano, beskorisno, ništavno, neutemeljeno, besmisleno, bez svrhe po batilu, nego je sve uistinu sve po svrsi, cilju, smislu, sadržaju, značaju, znamenju u okviru reda, poretka, sistema, utemeljeno po principu haka - istine stvoreno. "Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji i jedino je Allah kadar sve! U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, uistinu, znamenja, dokazi za umom i razumom obdarene. Za one koji Allahu zikr čine i spominju i stojeći i sjedeći i na stranama svojim ležeći i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju i umuju: Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud, neistinito, neosnovano, neutemeljeno, beskorisno, ništavno, besmisleno, besciljno i bez svrhe, na laži stvorio. Slavljen neka Si! Sačuvaj nas kazne u vatri." (AliImran, 189-191)

Uzvišeni Allah, dž. š., u Kur’anu navodi jasno, precizno, razgovjetno, neupitno i nepobitno, na slikovit, komparativan i svakom dostupan način, primjere blagodati haka i beskorisnosti, ispraznosti, suvišnosti, bezvrijednosti i ništavosti batila. "On spušta s neba kišu, pa rijeke teku koritima s mjerom i odredbom, i bujica nosi otpatke koji plivaju po površini. I ono što ljudi tope na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe, ima također otpatke slične onima. Tako Allah navodi primjere za hak - istinu i batil - neistinu: otpaci i škart se odbacuju, dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Nečisti škart, korov i otpaci se odbacuju, a ono što svijetu i ljudstvu koristi, ostaje na zemlji. Eto, tako Allah objašnjava primjere. “Onima koji se Gospodaru svome odazovu, nagrada je najljepša, a onima koji se Njemu ne odazovu – kad bi sve što je na Zemlji njihovo bilo i još toliko, rado bi se time otkupili. Takvima pripada mučno i kobno svođenje računa, i prebivalište njihovo bit će Džehennem! A to boravište je ogavna i grozna postelja!" (Er-Rad, 17 i 18)

Iz topljenja i prerade plemenitih metala: zlata, srebra, bakra, olova i dragulja, kako navode ovi ajeti, čovječanstvo bi trebalo stalno uzimati pouke i poruke. Kako god žele lijep i ukrasan nakit, pogotovo žene, a da bi se došlo do tog ukrasnog nakita mora se odstraniti od njega ono što je nevaljalo, nečisto, beskorisno, ružno, ništavno i uzaludno - odnosno batil, tako je i dolično i neophodno postupati i procjenjivati vrijednosti, prosuđivati i kvalifikovati ljudska djela jer, nažalost, ona mogu biti naplavina, škart, otpad i korov. Kur’an je generalni Furkan, mjera, kantar i sud za procjenu i ocjenu. "U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje i spuštanje Kur’ana, upute i putokaza za ljude i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja; razlučivanja dobra od zla, istine od neistine i pravde od nepravde." (El-Bekare, 185)

"Tako će biti. A Allah smjenjuje noć danom, a dan noću i Allah doista sve čuje i sve vidi. A to je zato, jer je Allah, On, Istina - Huvel Hakk, a oni kojima se oni pored Allaha klanjaju su huvel-batilu - osnovna neistina, dubinska i totalna laž, ispraznost, uzaludnost, apsurdnost i ništavost koja ne postoji, i zato što je Allah uistinu Uzvišen i Velik!" (El-Hadždž, 61 i 62)

Kur’an kazuje i upućuje kakav je put, sadržaj života, kraj, cilj i smisao života onima kojima je Allah svjedok i uputitelj u svemu i onih koji vjeruju u batil - osnovnu neistinu, totalnu i dubinsku laž, u ništavilo i u uzaludnost, i ispraznost i beskorisnost na oba svijeta: "Pa zar njima nije dosta što Mi tebi Knjigu koja im se iskazuje objavljujemo? Doista je u tome milost i opomena za narod koji vjeruje. Ti kaži: Allah je dovoljan svjedok između mene i vas! On zna i upravlja svim što je na nebesima i na Zemlji! A zbilja oni koji vjeruju u batil - osnovnu neistinu, totalnu i dubinsku laž, beskorisnost, besciljnost i besmisao, a ne vjeruju u Allaha koji je Istina, oni su doista izgubljeni gubitnici." (El-Ankebut, 51 i 52.)

Kur’an pita svakog čovjeka i sve ljude kako mogu da vjeruju u ništavilo, u prazninu, u beskorisnost, u uzaludnost, a da su istovremeno nezahvalni Jednom i Istinitom Izvoru svih blagodati i dobara. "Zar ne vide oni da smo Hram (Kjabu) sigurnom učinili, dok se svuda okolo njih otima i pljačka. I zar da oni vjeruju u batila - ništavilo, osnovnu neistinu, dubinsku i totalnu laž i uzaludnost ili poriče Istinu koja mu dolazi?! I zar nevjernicima nije mjesto u Džehennemu? One koji se budu zbog Nas borili, Mi ćemo, sigurno putevima koji Nama vode uputiti: A Allah je zaista na strani onih koji dobra djela čine!" (El-Ankebut, 68 i 69)

Kur’an kazuje da povijest svjedoči da su u svakom vremenu i na svakom prostoru oni koji su poricali Objavu i odbacivali poslanika, a prihvatili batila - osnovnu neistinu i dubinsku laž bili protiv vjernika i Pravog puta: "O Allahovim ajetima i znamenjima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se oni po svijetu kreću i kleveću. Svaki narod nastojao je da se domogne svoga poslanika i trudio se da batilom - dubinskom i totalnom laži, osnovnom neistinom, ispraznošću i uzaludnošću uguši hak - isitnu, pa sam ga Ja kažnjavao. O kakva je bila kazna Moja. I tako će se obistiniti Riječ tvoga Gospodara o onima koji ne vjeruju da će stanovnici u vatri biti." (El-Mumin, 4-6)

"Kaži došla je istina - hak, dubinska laž - batil je nestala." (Sebe, 49)

(IIN Preporod)

Podijeli:

Povezane vijesti