Region

Region

Selo Konjari između Skoplja i Kumanova: Harmonični život Bošnjaka i Albanaca

15.10.2023. u 17:26

- Bošnjaci u Sjevernoj Makedoniji žive uglavnom u tri grada i njihovoj okolini, a to su Skoplje, Vel...