Varšava: Na savjetovanju o diskriminaciji muslimana i muslimanki učesvovala predstavnica Rijaseta

Varšava: Na savjetovanju o diskriminaciji muslimana i muslimanki učesvovala predstavnica Rijaseta

U periodu 15-16 juna, 2015. godine održano je savjetovanje sa predstavnicama iz preko 20 zemalja koje su prezentirale stanje u njihovim zemljama u vezi diskriminacije muslimanki u navedenim segmentima. Na savjetovanju su bile također i predstavnice organizacija koje se fokusiraju na rasnu diskriminaciju obzirom da se često ova dva tipa diskriminacije (vjera i rasa) preklapaju.

Mr. Đermana Šeta, Šefica odjela za brak i porodicu Uprave za vjerske poslove, Rijaseta Islamske zajednice i predsjednica Komisije za slobodu vjere Rijaseta Islamske zajednice prisustvovala je ovom savjetovanju ispred Islamske zajednice u BiH.

Ovakav fokus novina je u OSCE-ovom pristupu i poduzet je radi disproporcionalno većeg broja napada i diskriminatornih radnji na koje nailaze žene. Kako islamofobija i diskriminacija na osnovu vjere imaju posebnu rodnu dimenziju, važno je ovom pitanju pristupiti na takav način. Iskustvo bh. muslimana u ovom smislu u odnosu na većinu ostalih muslimana u Evropi jedinstveno je po tome što u BiH ne postoji ni migracijska, ni integracijsko-asimilacijska debata, ali iskustvo života u post-komunističkoj i post-konfliktnoj zemlji u velikoj mjeri obilježeno je i diskriminacijom muslimanki, naročito ukoliko je njihova pripadnost islamu vidljiva, i posebno na područjima u kojima su muslimani manjima.

Na kraju savjetovanja formulirane su preporuke koje će OSCE implementirati u svojim aktivnostima usmjerenim na smanjene diskriminacije ali koristiti pri pregovorima sa pojedinačnim zemljama članicama o stanju ljudskih prava. Učesnice su poseban akcenat stavile i na same zajednice i potrebu da se zajednice više uključe u pružanje podrške i pomoći diskriminiranim ženama te im ponude prostor za osnaživanje i podršku.
(Rijaset.ba)

Podijeli:

Povezane vijesti