Slab imidž BiH zbog ekonomske i političke nestabilnosti

Slab imidž BiH zbog ekonomske i političke nestabilnosti

Prema podacima do kojih je došla Anadolija, velike napore za privlačenje stranih investicija posljednjih nekoliko godina poduzima Srbija, dok potencijalne investirore u Hrvatskoj muče visoke cijene, Crna Gora nije provela sve planirane mjere, a u Bosni i Hercegovini privlačenje investicija, uglavnom, ostaje mrtvo slovo na papiru bez konkretnog napretka.

Ekonomski analitičar Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH) Igor Gavran za Anadoliju je izjavio da u Bosni i Hercegovini tokom 2014. godine, ali i prije toga, nije učinjen neki veliki napredak kako bi se u državu privukao strani kapital. Naglasio je kako je bh. entitet Republika Srpska ipak, mnogo više uradio na privlačenju stranog novca nego ostatak BiH.

"Kada je riječ o privlačenju stranih investicija, jedina konkretna stvar koja se desila je izmjena Zakona o privlačenju stranih investicija, koji je ipak, još uvijek u proceduri. Ovaj zakon je u skladu sa evropskim standardima o stranim investicijama. Izmjene u zakonu su dobre i pozitivne, ali je potrebno da bude i usvojen. A dobro znamo da u BiH zakoni mogu biti odbačeni vrlo lako, bez obzira koliko kvalitetni bili", istakao je Gavran.

Naveo je da su uslovi za strana ulaganja u BiH trenutno vrlo slabi i nepovoljni.

"Poslovno okruženje za strane investicije u BiH je nepovoljno, preopterećeno raznim dadžbinama i porezima. Ipak, u RS-u je 2014. godine ostvaren napredak, jer je uspostavljen jednošalterski sistem gdje je, na jednom mjestu, moguće registrovati preduzeće. To je itekako značajno za privlačenje investitora, što je stvorilo veliko olakšanje za ulagače u RS. Time su pobijeni dosadašnji argumenti da isto to nije moguće učiniti i u Federaciji BiH", naglasio je Gavran.  

Napomenuo je da BiH ima ozbiljan problem i sa slabim imidžom u svijetu ponajviše zbog ekonomske i političke nestabilnosti. Prema njegovom mišljenju, bh. političari moraju početi ozbiljno raditi na konkretnih problemima kako bi kreirali potrebne uslove za veći dolazak stranih investitora.

"Može se zaključiti da su vlasti u BiH samo deklarativno govorile o privlačenju stranih investicija do sada, dok konkretnih pomaka nije bilo na stvaranju potrebnog ambijenta. Već dugi niz godina, od rata do sada, imamo skoro iste zahtjeve koji se odnose na kreiranje boljeg i povoljnijeg ambijenta za ulaganje u bh. ekonomiju", istakao je Gavran.

Prema posljednjim zvaničnim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupne direktne strane investicije u BiH, u periodu od januara do septembra 2014. godine, iznosile su 554.5 miliona KM, odnosno 283,5 miliona eura, što najbolje pokazuje da je BiH, među državama regiona, najlošija kada su u pitanju strane investicije.

(AA)

Podijeli:

Povezane vijesti