U džematu Bošnjak Graz upriličena svečana promocija 40 novih učača Kur'ani-kerima

U džematu Bošnjak Graz upriličena svečana promocija 40 novih učača Kur'ani-kerima

Nakon brojnih programa koji su realizirani ove godine u sklopu džematskih aktivnosti BIKZ Bošnjak u Grazu, došao je red i na promociju novih odraslih učača Kur'ani-kerima.

Svečanost je upriličena za muškarce i žene koji su pohađali kurs arapskog pisma i za one koji su pohađali časove učenja tedžvidskih pravila i dolazili na halku Kur'ana.

Kurs arapskog pisma i halku Kur'ana vodili su muallimi/muallime ovoga džemata hafiz Ahmed-ef. Hašić, Merima Mahmić i Amila Zolota-Mehmedović.

Program je otpočeo učenjem tekbira i uvodnim obraćanjem hafiza Sabahudin-ef. Hašića, koji je poselamio prisutne i uputio srdačne čestitke svim učesnicima koji su uspješno savladali arapsko pismo i tedžvidska pravila.

Nakon toga uslijedilo je učenje sure Jasin, koju su proučile učesnice ovogodišnje halke Kur'ana, da bi po njihovom završetku, muški dio učesnika proučio suru Lukman.

Poslije učenja pomenutih sura, na red je došlo uručivanje svjedodžbi i poklona.

Efendija Hašić uručio je učesnicima kursa arapskog pisma, svjedodžbe za njihov uspjeh, a predsjednik džemata Ramiz Omeradži uručio je prigodne poklone svim učesnicima kao vid pažnje i podrške od džemata. S druge strane, muški dio učesnika izrazio je želju i uvakufio 10 Mushafa za potrebe džemata te iste uručio predsjedniku Omeradžiću.

Kurs arapskoga pisma i časova tedžvidskih pravila uspješno je završilo 40 polaznika - Mirela Kanurić, Rabija Čizmić, Merima Osmanagić, Mašinović Đula, Mašinović Emina, Ičanović Amela, Halida Meštrić-Pekmić, Kanurić Hana, Kanurić Indira, hadži Šemsa Ičanović, Aida Duratović, Jusić Nermina, Munira Ljubijankić, Hadži Kličić Hasnija, Hamida Hamulić, Sadiković Hasiba, Nermina Jusić, Borić Fikreta, Hussain Senada, Saasine Sivac, hadži Seida Sahinoviž, Dženana Sultanović, Šemsa Ikanović, Esmeralda Latić, Rubisa Dervišević, Ramiza Fajkoviš Bašić, Hadži Safet Duraković, hadži Ramo Kadrić, hadži Ibrahim Hadžipašić, Almir Mujidžić, Safet Kanurić, Safet Bajrektarević, Suad Hamzić, Mirvet Ičanović, Sedin Mašinović, Huse Hadžipašić, Aladin Hadžipašić, Asim Murić, Emin Pašić, Izet Mahmić.

(Preporod.info) 

Podijeli:

Povezane vijesti