Gaziantep: Međunarodni simpozij stručnjaka "Porodica i globalni izazovi"

Gaziantep: Međunarodni simpozij stručnjaka "Porodica i globalni izazovi"

Porodica u aktuelnom, pravnom i društvenom kontekstu bila je centralna tema Drugog međunarodnog simpozija koji je od 10. do 12. maja održan u turskom gradu Gaziantep.

Učešće na skupu pod nazivom "Porodica suočena sa globalnim izazovima" uzeli su eminentni akademski radnici iz 15 zemalja, među kojima i predavači iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Poziv da pripreme referate i obrate se na ovom simpoziju dobili su dr. Senaid Zajimović, koji je govorio o temi "Utemeljenje porodičnog i bračnog savjetovanja u vjeri - principi i uvjeti za bračnog savjetnika"  i dr.  Ajla Čustović, koja se referisala na temu "Gdje završava Božija riječ, a počinje ljudska interpretacija: Islamsko porodično pravo između zahtjeva modernosti i spona tradicije"

Skup je organizovao "Istanbulski vakuf za porodicu" (Fondacija), u saradnji sa Univerzitetom Gaziantep i Institutom za porodicu iz Gaziantepa, s ciljem da kroz naučne i stručne radove sudionici pokušaju ponuditi odgovore na pitanja u kojoj mjeri je izmijenjena današnja slika porodica, porodičnih odnosa, javnih politika u vezi porodice, te u kojoj mjeri su navedene promjene uticale i na aktuelno pravno uređenje brojnih i različitih aspekata porodičnih odnosa.

Svečanom otvaranju i zatvaranju simpozijuma prisustvovala je i gradonačelnica Gaziantepa gospođa Fatima Šahin koja je u prethodnom mandatu bila ministar za porodicu i socijalna pitanja, a njen govor bio je veoma zapažen. Na otvaranju skupa obratio se i zamjenik ministra za porodicu i socijalna pitanja, kao i guverner provincije Gaziantep Kemal Çeber.

1.jpg - Drugi međunarodni simpozij o porodici “Porodica i globalni izazovi” okupio u Gaziantepu eminentne stručnjake

Inače, u Turskoj egzistira nekoliko fondacija i vakufa koji su posvećeni brizi i unapređenju porodice, kako u akademskom tako i u praktičnom smislu.

Na simpozijumu su, između ostalog, obrađene sljedeće teme: "Institucija porodice u vanrednim situacijama", "Migracije i porodica", "Koncept zdravog seksualnog identiteta", "Definisanje koncepta porodice na međunarodnoj sceni", "Značaj porodične institucije u individualnom i društvenom životu", "Etičko-pravna pravila koja osiguravaju kontinuitet porodične institucije", "Efekti međunarodne politike na instituciju porodice", "Razlike u roditeljskom pristupu obrazovanju djece", "Društvena percepcija rodnih razlika i zakonskih propisa" i "Efekti upravljanja stresom na kontinuitet porodične institucije".

Također, tokom Simpozija bilo je riječi i o brojnim drugim pitanjima, a dat je osvrt i na komunikaciju unutar porodice, porodično i psihološko savjetovanje, te psihoterapiju i kliničku psihologiju porodice.

Obrađene su i teme porodične studije u psihologiji religije, te teme koje tretiraju pitanja porodice iz sociološke perspektive, porodičnog zakona kao i porodice u ekonomskim, društvenim, zdravstvenim i humanističkim naukama.

Radovi koji su prezentovani na trodnevnom Simpozijumu kroz detaljan, sveobuhvatan i interdisciplinaran pristup imali su za cilj doprinijeti formuliranju naučnog odgovora na pitanje jesu li i u kojoj mjeri sve promjene koje su uticale na transformaciju porodice inherentne ciljevima i funkcijama koje ima ili bi trebala imati porodica u datom društvenom kontekstu, odnosno može li porodica adekvatno odgovoriti na aktualne izazove i nagle promjene, a da se pri tome ne dovede u pitanje njena postojanost.

Istaknuto je da će porodica, koja je bila uticajna u društvenim, ekonomskim i kulturnim životima društva od davnina, nastaviti da održava svoju važnost i u budućnosti.

U tom kontekstu, ukazano je na koji način porodicu kao takvu zadržati zdravom.

Da bi to bilo moguće, kako je naglašeno, nužno je skrenuti pažnju na globalne prijetnje sa kojima se suočava koncept porodice, te podići svijest o očuvanju loze i porodice. Ukazano je i da je od velike važnosti poticati akademike i istraživače koji rade u oblasti porodičnih studija ali i inspirirati studente da se uključe u akademska istraživanja u oblasti porodice, te na taj način doprinesu svome akademskom razvoju.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti