Iftarski program na Radiju BIR – Sejid-ef. Strika: Od odanosti Gospodaru je da insan izvršava svoje dunjalučke obaveze

375063332_10230694897979536_1499321930544427547_n.jpg - Iftarski program na Radiju BIR – Sejid-ef. Strika: Od odanosti Gospodaru je da insan izvršava svoje dunjalučke obaveze

Novo izdanje Iftarskog programa na Radiju BIR, donosi nam kazivanje Sejid efendija Strike, imama džemata “Grbavica II”, o temi “Kako postići balans – između Dunjaluka i Ahireta”

Značajan izazov u životu svakoga čovjeka jeste kako napraviti balans između svojih dunjalučkih i ahiretskih potreba. Gospodar nas je stvorio da živimo i radimo na dunjaluku sa svim njegovim izazovima, potrebama i iskušenjima.

Od odanosti Gospodaru je da insan izvršava svoje dunjalučke obaveze. S druge strane, svaki vjernik je svjestan da je njegovo konačno odredište na Ahiretu, pa se za njega treba pripremati.

Pametan je onaj čovjek koji stalo preispituje sebe i čini ona djela koja će mu koristiti kada preseli. Kada Gospodar spminje Karuna kao čovjeka kojem je dao veliko bogatstvo, kaže: “Nastoj sa onim što ti je Allah dao, da to iskoristiš, da stekneš onaj svijet.” Allah nas motiviše da mogućnosti koje imamo - zdravlje, imetak, snaga, znanje - da u tome imamo dobra na budućem svijetu, pa nastavlja dalje sa ajetom: “Ali nemoj zaboraviti ni svoj udio na ovome svijetu.”

Moja odanost prema Gospodaru je kada sam dobar prema svojoj porodici, roditeljima, komšijama, radnim kolegama. Kada izvršavam svoje dunjalučke obaveze, ja ustvari činim ona djela kojima je Uzvišeni Gospodar zadovoljan.

Ako se posvetimo samo Dunjaluku, zaboravit ćemo Ahiret. Ako se posvetimo samo Ahiretu, zaboravit ćemo Dunjaluk. Zato je važan balans. Kada Allah dž.š. govori o dunjaluku, kaže: “Znajte da ovaj Dunjaluk nije ništa drugo do li igra i zabava, uljepšavanje i međusobno hvalisanje i nadmetanje u imecima i brojem.

To je poput bilja kome se divi poljoprivrednik, ali poslije nekog vremena vidiš ono požutilo, a na kraju se skorz osušilo.”

Podsjeća nas Gospodar da to nademtanje i uljepšavanje kratko traje. “A onaj Svijet, tamo ima žestoka kazna, ali ima i oprost Gospodara i Njegovo zadovoljstvo. Dunjaluk je samo varljivo naslađivanje”. Kao da nas Gospodar usmjerava da ne dozvolimo da nas dunjaluk prevari.

Veliki je izazov napraviti balans između onoga što je naša dunjalučka potreba i onoga za čim težimo na Ahiretu. Jer, u prirodi je čovjeka da voli dunjaluk, on je tu trenutno. A Ahiret tek dolazi.

 

Čovjek će od dunjaluka dobiti samo ono što mu Allah odredi, podsjeća nas Poslanik a.s. Čovjeku,  čija je briga bude samo dunjaluk, Allah će uzburkati poslove i onda će se plašiti siromaštva, a dobit će samo ono što mu je određeno.

S druge strane, čovjeku, čija je namjera Ahiret, Allah će posložiti poslove, dat će mu da je zadovoljan u srcu, a dunjaluk će mu sam doći; doći će mu ono što je određeno.

Ako čovjek bude zaokupiran dunjalukom, on će zaboraviti i dunjalučke i ahiretske potrebe. Čovjek kojem je cilj samo nadmetanje, on zaboravi i svoje roditelje i porodicu, te to zaokupira njegove misli. A vjernik mora voditi računa o tome šta okupira njegove misli.

Kada ulema govori o tome šta je to što ljudima zaokupira njegove misli, kažu da je to nadmetanje – kada želimo imati više od drugih. Ako čovjek mijenja nešto, ne zato što mu treba, nego da ima bolje od svoga prijatelja, on potpada pod upozorenje u sure “Et-Tekasur” – “Zaokuplja vas nastojanje - tekasur, da što imućniji budete.”

A čovjek može okrenuti ploču, da se nadmeće u nečemu drugom - dobročinstvu i bogobojaznošću. Tada čovjek ima svoj dunjaluk i brine o Ahiretu. “Tekasur” znači i umnožavanje, bez želje za nadmetanjem. Dakle, čovjek samo želi da ima više koliko god je to moguće. “Tekasur” može biti i nadmetanje u riječima, hvalisanje.

U prirodi čovjeka je i to da se pohvali. Međutim, ako mu to bude okupacija, onda čovjek ima problem sa sobom.

Jaka svijest o Gospodaru čovjeka kontroliše da se ne preda dunjaluku. Tada čovjek ima pravo usmjerenje. Ukras dunjaluka jeste imetak i naša djeca, ali trajna djela su kod Gospodara. Kada su Hasana Basrija pitali kako je postao takav učenjak, on je odgovorio: “Shvatio sam da mi moju nafaku ne može niko uzeti, i onda mi se srce smirilo.”

U Iftarskom program Radija BIR, koje je na rasporedu sutra, slušajte Fikret ef. Pašanovića, na temu “Vjernik je vjerniku ogledalo.”

(Tarik Dautović/Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti