Advokat Kovačević: Presude Vrhovnog suda RS su jasne i treba prestati povratnike imenovati uzurpatorima vlastite imovine bez zakonitog postupka

Advokat Kovačević: Presude Vrhovnog suda RS su jasne i treba prestati povratnike imenovati uzurpatorima vlastite imovine bez zakonitog postupka

Advokat Emir Kovačević iz Sarajeva, koji pred pravosuđem RS zastupa bošnjačke povratnike u ovom entitetu u postupcima izlaganja nepokretnosti, pozvao je danas na prekid prakse da se stvarne vlasnike naziva uzurpatorima, jer je Vrhovni sud RS već u dva slučaja poništio odluke komisija za izlaganje nepokretnosti.

- Vrhovni sud je utvrdio da su Komisije u postupku izlaganja dužne da uz puno učešće stranke u postupku utvrde sve odlučne činjenice i prilikom primjene Zakona o premjeru i katastru kada utvrđuju čije pravo je 'vjerovatnije' dati prioritet upisu u katastarskom operatu koji odgovara stvarnom stanju i posljednjem posjedu, a ne na osnovu izjave Pravobranioca te nepokretnosti knjižiti na entitet RS - kazao je Kovačević.

On je podsjetio da su presudom Vrhovnog suda od 4. decembra 2023. godine u upravnom sporu po tužbi Safeta Ahmetovića, te presudom od 17. januara 2024. godine po tužbi Remzije Ahmetovića, poništene ranije presude prema kojima su oni proglašeni uzurpatorima vlastite imovine.

- Vrhovni sud utvrdio je više nepravilnosti u radu Komisije za izlaganje nepokretnosti. Kao prvo, Vrhovni sud zaključuje da 'Komisija nije obrazložila na osnovu čega je zaključila da se u konkretnom slučaju radi o uzurpaciji zemljišta, s obzirom da u postupku nisu potpuno i pravilno utvrđene sve odlučne činjenice, pa nije jasno na osnovu čega je Komisija zaključila da pravo tužioca nije vjerovatnije' kada je riječ o predmetu Safet Ahmetović. Pored toga Vrhovni sud, tumačeći odredbu Člana 84 stav 1, Zakona o premjeru i katastru, navodi: 'Prema navedenim odredbama, upis u katastarskom operatu koji odgovara stvarnom stanju i posljednjem posjedu na nepokretnostima, u postupku izlaganja ima prioritet u odnosu na upis u zemljišno knjižnoj evidenciji kada ustanovi da taj upis ne odgovara stvarnom stanju' - pojašnjava advokat Kovačević.

Također ističe da je Vrhovni sud utvrdio još jednu nepravilnost u radu Komisije za izlaganje nepokretnosti, koja se ogleda u tome da je pobijano rješenje doneseno na osnovu Člana 25 Zakona o stvarnim pravima, navodeći pojašnjenje da "Komisija nije mogla prvostepeno rješenje donijeti primjenom tog zakona, već isključivo primjenom odredbi članova od 71 do 87 Zakona o premjeru i katastru, koji je regulisan postupak izlaganja."

Advokat Kovačević navodi i da u predmetu Remzije Ahmetović Vrhovni sud potvrđuje svoje prijašnje stavove i dodaje da "činjenično stanje na okolnost uzurpacije državne imovine nije potpuno i pravilno utvrđeno“.

- U presudi se navodi i da, osim navedenog, nisu dati razlozi da li je pokrenut postupak uzurpacije, zbog čega osporenim rješenjem nije odgovoreno na sve žalbene prigovore u smislu člana 230 stav 2 ZOUP, što predstavlja povredu pravila postupka koja je od uticaja na rješenje stvari - rekao je Kovačević.

Podsjećamo, sve stranke koje su proglašene uzurpatorima u postupku izlaganja nepokretnosti pod istim ili sličnim okolnostima imaju pravo tražiti ponavljanje postupka u kojima bi se postupilo po nalozima Vrhovnog suda RS.

Pri tome mora se voditi računa o subjektivnom roku od 30 dana i objektivnom roku od pet godina.

(MINA)

Podijeli:

Povezane vijesti