Turčalo: Karakterizacija kritika izraelske politike kao antisemitizam je opasan trend

Turčalo: Karakterizacija kritika izraelske politike kao antisemitizam je opasan trend

Ako Izrael i neke druge vlade globalnog Sjevera sve proteste i kritike vezane za ubijanje civila u Gazi okarakterišu kao antisemitizam, onda se rizikuje da pravo značenje antisemitizma bude umanjeno do ništavila ili čak obesmišljeno, što je opasan trend - navodi na vlastitom nalogu društvene mreže X dr. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

- Retorika izraelskih zvaničnika i premijera Netanyahua, koja Palestince izjednačava s biblijskim neprijateljima poput Amalečana, utjelovljuje ideologiju koja ne samo da dehumanizira Palestince već i opravdava ekstremne akcije, kao što je brisanje Gaze sa lica zemlje - ističe dr. Turčalo.

Navodi da je krucijalni aspekt tog narativa prikazivanje svake kritike akcija izraelske vlade u Gazi, koje su rezultirale ubijanjem hiljada civila a posebno djece, kao antisemitske.

- Izraelska vlada i njene pristalice tvrde da je takva kritika jednaka iracionalnoj i neopravdanoj mržnji prema Jevrejima. Ovo povezivanje i izjednačavanje kritike države i antisemitizma je u suštini nastojanje da se podrije legitimna debata i kritika izraelskih ratnih zločina u Gazi - navodi Turčalo.

Smatra da taj narativ izjednačava preispitivanje postupaka države Izrael sa antisemitizmom, iracionalnom mržnjom prema čitavoj religijskoj grupi, što je ne samo netačno već i štetno.

- Ovo povezivanje i izjedmačavanje kritike vlade i politike drżave sa antisemitizmom je posebno zabrinjavajuće jer nastoji poništiti svako pozivanje na međunarodno pravo ili ljudska prava Palestinaca označavajući ih kao antisemitske.

Dodao je da u scenariju u kojem se svaka kritika izraelske politike, svaki poziv na moral i palestinska prava, i svaki zahtjev za poštovanjem međunarodnog prava odbacuje kao antisemitizam, otvara se opasnost da pravo značenje izraza bude potpuno razvodnjeno, i to baš od izraelske vlade i apologeta njezine politike.

- Takvo razvodnjavanje je opasno, jer podriva globalno ono što jeste ozbiljna priroda antisemitizma i svi njegovi duboko štetni efekti - smatra Turčalo.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti