JU Apoteke Sarajevo ove godine očekuje prihod u iznosu od 71.741.673 KM

JU Apoteke Sarajevo ove godine očekuje prihod u iznosu od 71.741.673 KM

Javna ustanova "Apoteke Sarajevo" ove godine očekuje ukupan prihod u iznosu od 71.741.673 KM i što bi bilo više za tri posto u odnosu na 2022. godinu. 

Generalna direktorica JU "Apoteke Sarajevo" Zenaida Hasić protekle sedmice je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo obrazložila program rada i finansijski plan za 2023.godinu, te kazala da su Apoteke Sarajevo vanbudžetska, samofinansirajuća ustanova i posluje u komercijalnom okruženju.

- JU "Apoteke Sarajevo" kao najveća apotekarska ustanova na području Kantona svoju djelatnost obavlja kroz prodajnu mrežu koju čine 47 apoteka (ogranaka i depoa), od kojih 40 u Kantonu Sarajevo i sedam u Zeničko-dobojskom kantonu – navela je Hasić.

Pored 47 poslovnih prostora - apoteka, ogranaka apoteka i depoa apoteka, ta ustanova koristi i jedan poslovni prostor za Galenski laboratorij "Galas", a Direkcija, Služba za nabavku, stručne službe, te Odjeljenje marketinga sa Call centrom rade u odvojenim prostorima.

JU "Apoteke Sarajevo" osiguravaju dežurnu službu sa radnim vremenom od 0-24 sata, na području svih općina, izuzev općine Trnovo. 

Na dan 31.decembra 2022. godine u JU "Apoteke Sarajevo" je bilo ukupno uposleno 405 radnika: 181 magistar farmacije (15 specijalista), 152 farmaceutska tehničara i 72 administrativna, tehnička i ostala radnika.

U cilju prevazilaženja problema nedostatka kadra, u cilju postavljenih planova realizacije i adekvatne kadrovske politike, prema stepenu prioriteta planira uposliti još 10 magistara farmacije, osam farmaceutskih tehničara.

- U cilju unaprjeđenja rada ustanove, fokus je na preuzimanje većeg učešća u tržištu recepata i komercijalnog segmenta, razvoju kvaliteta i promociji Galas proizvoda - naglasila je Hasić.

U planu je da na području svake općine barem jedna apoteka bude opremljena sa opremom za prikupljanje farmaceutskog otpada od građana.

U Finansijskom planu JU "Apoteke Sarajevo" za 2023. godinu, navela je, sa procjenama za 2024. i 2025. godinu planirani ukupni prihodi i rashodi su uravnoteženi.

Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 29.042.939 KM i veći su za četiri posto u odnosu na ostvarenje istih u 2022. godini i čine 40 posto ukupno planiranih prihoda.

Prihodi od Zavoda zdravstvenog osiguranja KS planirani su u iznosu od 25.783.434 KM na ime pružanja ugovorenih farmaceutskih usluga, prihodi od ostalih zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 2.447.882 KM i prihodi po osnovu participacije osiguranih osoba u iznosu od 811.624 KM.

Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja planirani su u iznosu od 42.698.734 KM i veći su za četiri posto u odnosu na ostvarenje istih u 2022, godini i čine 60 posto ukupno planiranih prihoda.

Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja planiraju se ostvariti od direktnog plaćanja pravnih i fizičkih lica u iznosu od 35.861.604 KM i ostalih prihoda u iznosu od 6.837.130 KM.

Ukupni rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 71.741.673 KM i veći su za četiri posto u odnosu na izvršenje rashoda u 2022. godini.

Troškovi po osnovu vrijednosti lijekova planirani su u iznosu od 50.900.933 KM i u strukturi ukupno planiranih rashoda imaju učešće od 71 posto.

Troškovi bruto plaća i naknada planirani su u iznosu od 17.071.908 KM (24 posto ukupnih rashoda/ur), troškovi materijala, energije i usluga u iznosu od 2.294.567 KM (tri posto ur.), troškovi amortizacije u iznosu od 1.089.166 KM (1,5 posto ur.) i ostali rashodi u iznosu od 385.099 KM (0,5 posto ur.).

Ukupna investiciona ulaganja u 2023. godini planirana su u iznosu od 230.000 KM i u cjelokupnom iznosu se planiraju izdvojiti za nabavku opreme.

Navedena ulaganja se finansiraju iz vlastitih sredstava.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti