Sarajevo: Otvorena međunarodna konferencija "30 godina od osnivanja MKSJ, naslijeđe i izazovi" (VIDEO)

Sarajevo: Otvorena međunarodna konferencija "30 godina od osnivanja MKSJ, naslijeđe i izazovi" (VIDEO)

Povodom 30 godina od osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) danas je u sarajevskom hotelu Holiday otvorena međunarodna konferencija pod nazivom "30 godina od osnivanja MKSJ, naslijeđe i izazovi", u organizaciji Udruženja "Pokret Majke enklava Srebrenice i Žepe“ te Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

- Želimo napraviti jedan rezime rada suda koji je, prema našem mišljenju, doprinio razvoju međunarodnog prava, ali ono što je za nas bitno, presudio one najvažnije i najodgovornije počinioce ratnih zločina na prostoru Bosne i Hercegovine, ali i šire, prostora bivše Jugoslavije - izjavio je Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

Pozdravne govore na otvaranju konferencije imali su Munira Subašić, predsjednica Pokreta "Majke enklave Srebrenica i Žepa" i Denis Bećirović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i pokrovitelj konferencije.

- Cilj ove konferencije je reći onima koji se bave pitanjem nestalih osoba, procesuiranjem ratnih zločina, da smo tu, da čekamo istinu, da tražimo pravdu, da nismo pronašli kosti naše djece, a zločinci se slobodno kreću. Druga stvar jeste da se zahvalimo Haškom tribunalu. Oni su zadovoljili pravdu, mada se potpuna pravda ne može dostići, uradili su više nego cijela Evropa i svijet. Imamo presude, njih moram zaštiti - kazala je Subašić.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović poručio je da je osnivanje Haškog tribunala imalo pravni, historijski, civilizacijski i moralni značaj.

- Današnja konferencija ima veliki značaj jer ukazuje na značaj i rezultate rada Haškog tribunala, ali i podiže svijest u nacionalnim i međunarodnim okvirima o važnosti suprotstavljanja ideologijama i politikama koje dovode do genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih zločina - kazao je Bećirović.

AA-20230914-32146617-32146588-U_SARAJEVU_KONFERENCIJA_O_OSNIVANJU_MKSJA_HAG_JE_PROCESUIRAO_NAJODGOVORNIJE.jpg - Sarajevo: Otvorena međunarodna konferencija
Denis Bećirović

Istakao je da je osnivanjem Haškog tribunala zauzet jasan stav -procesuiranje lica odgovornih za počinjenje ratnih zločina od suštinskog je značaja za cjelokupnu međunarodnu zajednicu, ali i za svaku državu ponaosob.

- Tribunal nije sudio narodima već je utvrđivao individualnu odgovornost. Iz presuda MKTJ, političari iz susjednih država, ali i neki iz Bosne i Hercegovine moraju izvući pouke. Oni moraju shvatiti da se politika sile, agresije i zločina ne isplati i da uvijek postoje mehanizmi koji sankcioniraju takve politike. Istina o počinjenom genocidu i naslijeđe Haškog tribunala ostaje trajna opomena čovječanstvu.

Iza nas je 30 godina historije Haškog tribunala. Na temeljima presuda ovog Tribunala moramo nastaviti zajedničko putovanje ka pravdi i istini. Mi drugog puta nemamo - poručio je Bećirović.

Uvodne riječi imali su Graciela Gatti Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Serge Brammertz, glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Abubacarr Tambadou, sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove i Johann Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

- Ipak, budite sigurni da će Mehanizam nastaviti da igra svoju ulogu. Čak i kada se suočava s prkosom država i nezainteresovanošću međunarodne zajednice, Napadi na sprovođenje pravde nisu prihvatljivi i moraju se osujetiti. Rad koji preostaje na postizanju pravde, mira, i pomirenja moraju obaviti sami posvećeni građani neposredno. Predstavnici žrtava će i dalje služiti kao uzori istrajnosti u osiguravanju toga da historija nikada ne zaboravi patnju kojoj su podvrgnute njihove zajednice i u glasnom zahtijevanju krivičnog gonjenja svih preostalih počinilaca. Državni tužioci koji su se okupili ovdje danas igrat će važnu ulogu u nastavku potrage za pravdom, sve dok to rade s integritetom i samostalnošću - kazala je predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Serge Brammertz izjavio je da je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju jedini međunarodni tribunal koji je završio svoj rad bez bjegunaca od pravde.

- Tokom trideset godina rada uspjeli smo uspješno procesuirati visokorangirane političke, vojne i policijske zvaničnike sa svih strana sukoba. Naše istrage i tužilaštva dokumentovali su veoma detaljno zločine koji su počinjeni, dokazujući da su mnogi bili dio užasnih kampanja etničkog čišćenja.

Pokazali smo da je odgovornost za najteže međunarodne zločine moguća, a u naslijeđe smo ostavili zapis o tome šta se dogodilo - kazao je Brammertz.

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je u izjavi prije početka konferencije podsjetio kako su se prije 30 godina dogodile okrutne i užasne stvari, uključujući genocid u Srebrenici, ratne zločine kao i zločine protiv čovječnosti.

- Mislim da moramo jasno staviti do znanja da niko ko je osuđen u Hagu ili na drugom sudu po ovim optužbama ne bi trebao više biti dio javnog života i na javnoj funkciji. Svi trebaju znati što se dogodilo - naglasio je Schmidt.

Programom konferencije danas su predviđena tri panela - Dostignuća MKSJ u međunarodnom humanitarnom pravu, Uloga istražitelja i tužioca u dostignućima MKSJ, Uloga i iskustva novinara u svjedočenju pred MKSJ.

Na konferenciji će učestovati bivše i sadašnje sudije, tužioci, žrtve svjedoci, novinari svjedoci, kao i studenti sa prostora bivše Jugoslavije.

Konferencija će biti nastavljena i sutra, a po završetku će biti doneseni zaključci.

AA-20230914-32146617-32146605-U_SARAJEVU_KONFERENCIJA_O_OSNIVANJU_MKSJA_HAG_JE_PROCESUIRAO_NAJODGOVORNIJE.jpg - Sarajevo: Otvorena međunarodna konferencija

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti