Slika u ogledalu - Oživljavanje divanske poezije

0-2.jpeg - Slika u ogledalu - Oživljavanje divanske poezije

Knjiga "Slika u ogledalu" bit će promovisana u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu 25. maja, s početkom u 18.30 sati. 

Ovim povodom, razgovarali smo s autorom Damirom Saračevićem.

Preporod.info: Najprije Vas želimo pitati o naslovu knjige, kako ste došli na njega i šta on znači?

Saračević: Slika u ogledalu je imaginacija, samo što se uobraženje nalazi sa druge strane ogledala. Onaj koji se ogleda fantazira o svom liku, obliku i postojanju. Kada shvatimo da je naš odraz u ogledalu simbol predanosti, onda ćemo se približiti istini i stvarnosti.

Preporod.info: Čitajući predgovor i recenzije, primjećujemo da Vas kritika gleda kao izrazitog pjesnika religijskih tema i samosvojstvene poetike, te da se kao nijedan drugi pjesnički glas u našoj savremenoj književnosti naslanjate na divansku poeziju, a posebno na Ilhami-babu Žepčevija. Šta Vi kažete o tome?

Saračević: Da, nastojao sam da dam svoj doprinos u oživljavanju divanske poezije na bosanskome jeziku i trudio sam se da sa te strane ispoštujem određene zakonitosti i forme. Međutim, i najljepši način pisanja i izražajni postupci ne mogu postići svoj cilj buđenja srca i plemenitih osjećanja, ako napisana riječ nije živa. To je suština, ostalo je forma. Ilhamija je u našoj historiji više poznat kao lik iz romana, nego kao pjesnik tevhida. Velika mi je čast da se dovodim u vezu s njim.     

0-1.jpeg - Slika u ogledalu - Oživljavanje divanske poezije
Autor Saračević

Preporod.info: Šta su Vam inspiracija i motivacija za pisanje?

Saračević: Sama riječ inspiracija, između ostalog, znači biti vođen božanskim utjecajem. Inspiracija biva udahnuta u dušu, te otvara kapije ljubavi i ljepote. Tada se pokreće želja (motiv) da se govorom duše prenesu određene transcendentalne (samo)spoznaje, te opiše pokušaj ljudskog bića da se uspne iz osjetnog u nadosjetno i pronađe skrivenu čežnju i smisao.Sa tom željom sam 12 godina radio na ovoj knjizi.

Preporod.info: Uskoro imate i Vašu prvu promociju knjige u Sarajevu? 

Saračević: Veoma sam zahvalan da mogu imati prvu promociju knjige u Sarajevu u historijskoj Gazi Husrev-begovoj biblioteci, i to u dolazeći četvrtak u 18.30 sati. O knjizi će govoriti prof. dr. Džemaludin Latić i Ervin Jahić, dok su za zabavno-umjetnički dio programa zaduženi Eldin Huseinbegović, Enes Ukić, Latif Moćević i ženski hor "Gazel". Kroz program će voditi novinarka Amira Jablan. Dobro došli, ma ko da ste i ma gdje da ste! 

0.jpeg - Slika u ogledalu - Oživljavanje divanske poezije

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti