Poruka vjere, poruka dobra: Tumačenje Kur'ana

Poruka vjere, poruka dobra: Tumačenje Kur'ana

Gosti četvrtog izdanja emisije BIR televizije "Poruka vjera, poruka dobra" bili su prof. dr. Almir Fatić, prof. dr. Orhan Bajraktarević i prof. dr. hafiz Rifat Šahinović, a govorili su o temi "Tefsir- tumačenje Kur'ana".

Profesor Fatić je na početku objasnio pojam tefsira, njegove vrste i najvažnije karakteristike. 

- Pojam tefsir u jezičkom smislu znači objašnjenje/pojašnjenje, a već kada kažemo tefsir kao termin onda tada mislimo na jednu posebnu nauku koja se bavi tumačenjem kur'anskog teksta. Tefsir kao nauka ima svoju metodu, ima svoja pravila, jer kada kažemo pojam nauka mi mislimo na sistem pravila koja su nam potrebna da bismo ispravno razumjeli Božiju riječ, Kur'an. Rani islamski učenjaci su uspostavili pravila za tumačenje Kur'ana. Imam Sujuti, veliki učenjak iz tefsira, prezentirao je osamdeset tefsirskih disciplina koje je potrebno savladati da bismo pristupili tumačenju Kur`ana. To je pristup koji je nama danas potreban, pristup koji je temeljen na znanju. Potrebno je savladati dvije temeljenje svari, a to je poznavanje izvornika jezika, na svim nivoima njegove organiziranosti. Druga stvar, koja se često gubi iz vida, a to su principi tumačenje Kur'ana koje je potrebno savladati da bismo mogli pristupiti Kur`anskome tekstu tako da pravila koja postaje data su s ciljem da se čovjek zaštiti od pogreške, jer je komentator čovjek, ljudsko biće, koje je determiniran vremenom, prostrom i kulturom - kazao je Fatić.

O prevođenju Kur'ana kao svojevrsnom vidu tumačenja govorio je Šahinović. 

- Svaki prijevod Kur'ana, mi konkretno govorimo o bosanskom, jeste svojevrsni i komentar Kur`ana. Svaki prijevod zahvaća jedno individualno mišljenje o mogućim značenjima kur'anskog teksta. Poznato je pravilo u komentatorskim pristupima da kur'anski kontekst ima brojne aspekte. Jedan prevodilac može samo da dovede jedno značenje, to jeste jedan kontekst. Koliko je moguće u jednom jeziku jednom riječju obuhvatiti samo jedno značenje, je sasvim drugo pitanje - kazao je on.

Dodao je da tumačenju Kur'ana, kao nauci, "moramo oprezno prilaziti jer je to Božija riječ". 

O klasičnom i modernom pristupu tumačenja Kur'ana govorio je Bajraktarević.

- Postoji klasični i moderni dio kada je tefsir u pitanju. Kada govorimo još šire, u smislu islamske kulture i civilizacije, u tom nekom kontekstu sagledavamo i nauku tefsira kao jednu od islamskih nauka. Ključna riječ tog klasičnog tefsira jeste "značenje Kur'ana". Komentatori nastoje da iznutra kur'anskog teksta pokažu značenje Kur`anskog teksta koje je unificirano, koje obavezuje sve ljude koji postoje. Jer je objava univerzalna. Kada je moderni tefsir u pitanju, preko modernih muslimanskih mislilaca, da se uočiti da klasični i moderni tefsiri teško komuniciraju, oni su razdvojeni - kazao je on.

Cijela emisija dostupna je na YouTube kanalu BIR televizije. 

(Dželila Kukan/Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti