Održana panel diskusija “Izazovi medicine kroz prizmu islama: abortus i vantjelesna oplodnja” (VIDEO)

Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka (FIN) u saradnji sa studentima Medicinskog i Stomatološkog fakulteta, te Gazi Husrev-begovom bibliotekom danas je realizovalo panel diskusiju o temi “Izazovi medicine kroz prizmu islama: abortus i vantjelesna oplodnja”.

Ovom prilikom su iz različitih naučnih perspektiva govorili dr. Amela Hodža, doc. dr. Samedin Kadić i doc. dr. Senad Ćeman.

Dr. Hodža je u razgovoru za Media centar IZ istakla kako je ovaj događaj jedan od načina da se sa naučne strane progovori o aktuelnim temama koje nisu dovoljno tretirane u javnom prostoru.

- Značajno je skrenuti pažnju na važne teme o kojima se premalo govori. Malo je panel diskusija na kojima se govori o abortusima, a godišnje se napravi više od 46 miliona abotrusa. Posebno se rijetko govori o dugoročnim posljedicama za ženu, kako sa aspekta mentalnog, tako i sa aspekta fizičkog zdravlja. Ovo će svakako biti prvo od predavanja koja ćemo realizovati o ovakvim temama - kazala je.

dr..JPG - Održana panel diskusija “Izazovi medicine kroz prizmu islama: abortus i vantjelesna oplodnja”
Dr. Hodža: Skrenuti pažnju na važne teme o kojima se premalo govori

Ovom prilikom je pohvalila organizatore, te izrazila riječi zadovoljstva spram interesa studenata za ovaj događaj.

- Drago mi je svjedočiti ovakvom interesu koji nam govori o želji ljudi da, pored onoga što mogu pročitati u popularnim medijima, čuju nešto sa naučnog aspekta - poručila je dr. Hodža.

Uz osvrt na značaj multidisciplinarnog pristupa ovakvim temama, dr. Ćeman je ukazao na značajne veze savremenih šerijatsko-pravnih pitanja sa medicinom. 

- Radi se o temama iz oblasti savremenih fikhskih fikhskih pitanja u kojima je nužno oslanjanje na nalaze struke uz vođenje računa da se u praktičnoj primjeni medicinskih rješenja ne prelaze Allahove granice. U mnogim šerijatskim tumačenjima propisa često se pravi veza sa mišljenjem pouzdanog ljekara, obzirom da se na temelju takvog mišljenja daje tumačenje o dopuštenosti nekog čina - kazao je.

ceman.JPG - Održana panel diskusija “Izazovi medicine kroz prizmu islama: abortus i vantjelesna oplodnja”
Dr. Ćeman: Savremena fihkska pitanja konsultiraju mišljenje struke

Posebno vrijednom je ocijenio poruku koju studenti - organizatori šalju ovim skupom, a to je usmjerenost ka bavljenju aktuelnim i značajnim pitanjima.

- Ovu temu su inicirali studenti i bilo mi je zadovoljstvo odazvati se i uzeti učešće u panelu. Nadam se da će ova plemenita inicijativa vremenom prerasti u forum na kojem će se razgovarati o brojnim dilemama iz oblasti zdravlja, bolesti i liječenja - poručio je dr. Ćeman.

Doc. dr. Samedin Kadić je, uz pohvalu odluke da se o ovoj temi govori iz različitih perspektiva, ukazao na važnost razumijevanja društvenog konteksta i šireg okvira onoga o čemu se govori.

kadic.JPG - Održana panel diskusija “Izazovi medicine kroz prizmu islama: abortus i vantjelesna oplodnja”
Dr. Kadić: Razumijevati kontekst i širi okvir pojmova

- Ni islam ni medicina se ne mogu posmatrati zasebno, zato što živimo u kompleksnom vremenu. Ova kontstrukcija ponekad zvuči i banalno, pa nekad i nismo svjesni do koje su u današnje vrijeme razine isprepleteni različiti koncepti. Teško je izdvojiti jedan pojam i posmatrati ga zasebno. Posebno treba imati u vidu razumijevati kontekst, te posmatrati širi okvir određenih pojmova - poručio je dr. Kadić.

Kako navode organizatori ovog događaja, namjera je da posjetioci dobiju relevantno znanje od stručnjaka iz različitih oblasti koje može doprinijeti jasnijem i sistematičnijem razumijevanju određenih fenomena. 

- Da bi se jedan problem riješio, potrebno je pristupiti mu iz više različitih tačaka. Ovo je jedna osjetljiva tema, a studentska populacija kao važan dio ovog društva mora pokrenuti ovakva pitanja i otvoriti prostor za njihovu dalju elaboraciju - poručili su organizatori.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti