Dekan Hasanović: FIN u akademskom smislu nastoji biti most između Istoka i Zapada

Dekan Hasanović: FIN u akademskom smislu nastoji biti most između Istoka i Zapada

Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) utemeljen je na današnji dan, 29. septembra 1977. godine, i već 45 godina je otvorenih vrata za one koji se interesiraju za islamsko mišljenje u Bosni i Hercegovini.

- Ispunjavajući svoju misiju i preživljavajući genocid i druga nastojanja zatiranja svega što je islamsko, kao i 1.425 dana opsade Sarajeva, danas Fakultet s trocikličnim studijem i osam studijskih programa, 45 zaposlenih, preko 1.300 alumnija i 600 studenata, Studentskim domom, Centrom za Kur'an i sunnet, bibliotekom s preko 25.000 bibliotečkih jedinica te referentnim djelima i respektabilnim društvenim utjecajem svojih nastavnika, snažno doprinosi savremenoj interpretaciji islamske misli - izjavio je za Agenciju MINA dekan Fakulteta islamskih nauka prof. dr. Zuhdija Hasanović povodom godišnjice ove obrazovne ustanove.

Islamski teološki fakultet, a danas Fakultet islamskih nauka, nastavio je uspješnu višestoljetnu tradiciju visokog islamskog obrazovanja na ovim prostorima i omogućio svim zainteresiranim, posebno imamima, muderrisima, a kasnije i vjeroučiteljima stjecanje visokog obrazovanja.

- Budući da je Viša islamska šerijatsko-teološka škola prestala s radom 1945. godine trebalo je čekati pune 32 godine da bi se na našim prostorima moglo stjecati visoko islamsko obrazovanje, koje je čvrsto utemeljeno na osnovnim izvorima islama - Kur'anu i sunnetu, uvažavajući okolnosti u kojima živimo i istovremeno nudeći odgovore na savremene izazove u kojima se nalazi bosanskohercegovačko društvo. Značaj osnivanja Islamskog teološkog fakulteta možemo razumjeti tek ako se prisjetimo da je to bilo vrijeme naglašenog ateističkog svjetonazora kojeg vlast promovira i na kojem insistira u svim domenima ljudskog djelovanja koje ograničava i sputava vjeru i vjerske aktivnosti, a Bošnjacima na različite načine se sugerira da se izjašnjavaju kao Srbi ili kao Hrvati, vrijeme kada smo bili bez svoga nacionalnog imena i maternjeg jezika, a Islamska zajednica osiromašena u materijalnom i kadrovskom pogledu - kazao je Hasanović.

Kako je naglasio, osnivanje Islamskog teološkog fakulteta, uz pokretanje Islamskih informativnih novina "Preporod", pokretanje Ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese označili su buđenje muslimana balkanskih prostora.

- Oni su, svjesni značaja visokog islamskog obrazovanja, prodavali i ono što im je najpotrebnije (pokretnu i nepokretnu imovinu) i darovali ta sredstva Islamskoj zajednici, kako bi se ustanovio Islamski teološki fakultet. Neki su, poput rahmetli Ahmeda Tabakovića i rahmetli Nusreta Halačevića iz Sarajeva ili rahmetli Nazifa Hadžiomerovića iz Opličića kod Čapljine, cijela svoja imanja uvakufili za potrebe Fakulteta - podsjetio je dekan Hasanović.

Dok je u početku Islamski teološki fakultet pokušavao udovoljiti samo potrebama Islamske zajednice, danas FIN kao punopravni član UNSA nastoji odgovoriti potrebama bosanskohercegovačkog društva, ali i izazovima koji su primjetni u drugim evropskim državama, ocijenio je Hasanović.

- Tu prije svega mislimo na dodiplomski studijski program za islamsku vjeronauku i religijsku pedagogiju koji obrazuje kadar za islamsku vjeronauku u osnovnim i srednjim školama, ali i na studijske programe na drugom ciklusu studija "Međureligijski studiji i izgradnja mira" i "Islam u Evropi". Prvi ima za cilj da ponudi znanja, iskustva i vještine koje pomažu u prevazilaženju sukoba i animoziteta i uspostavljanju trajnog mira, a drugi nastoji pomoći muslimanima da se bolje integriraju u evropska društva na način da sačuvaju svoje duhovne i moralne vrijednosti i da ih na najprimjereniji način ispoljavaju u svome životu, a istovremeno da poštuju kulturu, tradiciju i pravne sisteme zemalja u kojima žive - kazao je on.

Kako je naveo Hasanović, danas studijske programe Fakulteta izvode neki od najuglednijih bošnjačkih intelektualaca i naučnika, s visokim kompetencijskim referencama iz različitih područja islamske misli i nauke.

- Profesori i saradnici svoje obrazovanje stjecali su u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, ali i na uglednim univerzitetima u Egiptu, Saudijskoj Arabiji, Siriji, Pakistanu, Maleziji, Maroku, Španiji, Engleskoj, Švedskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. O statusu Fakulteta dovoljno govori uspostavljena naučnoistraživačka saradnja s brojnim univerzitetima u svijetu, angažman akademskog osoblja u domovini i inozemstvu te posebno stručne kompetencije i vrline svršenika i svršenica Fakulteta koji kao imami, hatibi, muallimi i muallime, nastavnici i nastavnice, profesori i profesorice vjeronauke, profesori i profesorice temeljnih islamskih nauka u medresama i na fakultetima te u drugim odgojno-obrazovnim, kulturnim, socijalnim, korektivnim i humanitarnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i izvan nje postižu zavidne rezultate - istaknuo je Hasanović

Izrazio je nadu da će FIN i u budućnosti nastaviti svoj razvoj.

- Budući da nastojimo biti u akademskom smislu most između Istoka i Zapada izražavamo iskrenu dobrodošlicu svim tragaocima za znanjem, mudrošću i duhovnošću, posebno mladim istraživačima koji se interesiraju za islamsko mišljenje u Bosni i Hercegovini. Iskreno se nadamo da će FIN s Božijom pomoći i kadrovskom i materijalnom podrškom plemenitih ljudi, pojedinaca i institucija, sigurnim koracima nastaviti koračati u svoje novo, ljepše i bolje sutra koje će donijeti kvalitetniji život ne samo građanima i građankama Bosne i Hercegovine, nego i okruženja - poručio je Hasanović.

(MINA)

Podijeli:

Povezane vijesti