Fragmenti iz mukabele: Allah pomaže one koji pomažu Njegovu vjeru

Fragmenti iz mukabele: Allah pomaže one koji pomažu Njegovu vjeru

DŽUZ 17.

Allah pomaže one koji pomažu Njegovu vjeru

 „A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu - ta Allah je zaista moćan i silan!“ (Hadž: 40)

Ovo je univerzalna Božija poruka i obećanje koje vjernicima u svakom vremenu i prostoru budi nadu i  optimizam. Znamo i uvjerili smo se da u ovom pojavnom svijetu i univerzumu vrijede Božanski zakoni. Na tim zakonima opstoje nebesa, Zemlja i cijeli kosmos.

Uzvišeni nas podstiče na trud, zalaganje, rad i slijeđenje  Njegovih znakova (ajeta). To se najjasnije manifestuje kod duše koja je oplemenjena vjerovanjem i činjenjem dobrih djela.  U tom kontekstu trebamo nastojati okititi naše porodice, džemate i društvo etičkim i moralnim vrijednostima.

Gospodar nam kazuje da uspjeh jednog društva i zajednice leži u proaktivnom djelovanju i jasnim zalaganjem za islamske vrijednosti. Svaki vjernik je dužan da shodno svojim mogućnostima utječe na boljitak uže i šire društvene zajednice u skladu sa intencijama Allahove upute. Prema tome, jasno je da nakon toga dolazi rezultat u vidu ispunjenja Allahovog obećanja.

Božija zakonitost u svijetu u kojem živimo i Njegovi propisi nalažu nam da se koristimo raspoloživim kapacitetima i sredstvima, a tek nakon toga da očekujemo Njegovu pomoć. Tako je radio Allahov najodabraniji rob, trudio se u dostavljanju Objave, radio na popravljanju društvenih odnosa, izgrađivao muslimansku zajednicu, materijalno, strateški, vojno i moralno.

Poznati muslimanski državnik i mislilac Muhamed Ikbal je rekao: „Nije predviđeno da se musliman prepusti vjetru da ga nosi u pravcu kojem puše, već je dužan da upravlja svijetom i društvom, usmjeravajući ga u pravcu kojem Bog želi, jer ima Božiju objavu i mogućnost spoznaje ispravnog i samim tim odgovoran je za njegov hod i pravac.“

Bez obzira kako nekada situacija izgledala nepovoljna, vjernici se trebaju truditi i nastojati da budu optimisti, jer Božija pomoć će sigurno doći. Kaže Uzvišeni: “Zar mislite da ćete ući u Džennet a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji prije vas minuše?! Njih su pogađale neimaština i bolest, i toliko su bivali potresani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali govorili: ‘Kada će doći Allahova pomoć!?’ Eto, Allahova je pomoć, doista, blizu!” (El-Bekara, 214)

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti