Šatorović: Niko ne želi ponovo scenarij zatvaranja škola

Šatorović: Niko ne želi ponovo scenarij zatvaranja škola

Korona virus se sve više širi među građanima Bosne i Hercegovine i brojke iz dana u dan pokazuju da značajno raste broj zaraženih, zbog čega je u Kantonu Sarajevo (KS) donesena odluka da se od danas nastava ponovo odvija po online modelu. O trenutnom stanju u Federaciji BiH razgovarali smo sa Selvedinom Šatorovićem, predsjednikom Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH.

On ne isključuje mogućnost ponovnog zatvaranja škola, te upozorava da, ukoliko dođe do zatvaranja, što smo imali u proljeće ove godine, svi će se morati vratiti na online metode održavanja nastavnog procesa. Osvrnuo se i na reakcije roditelja, te na to kako se oni nose sa novonastalom situacijom. Šatorović u intervjuu za Preporod.info govori i o tome koliko je pandemija korona virusa pogodila i radnu snagu, ali i o njenim posljedicama po ekonomiju.

Preporod.info: Kakvo je trenutno stanje u školama u Federaciji BiH kada je riječ o korona virusu? 

Šatorović: Obrazovni proces u školama se, manje-više, odvija redovno i bez većih problema. Nažalost, posljednjih dana se povećava broj osoba zaraženih virusom COVID -19 u cijeloj BiH i taj trend se provlači kroz sve segmente društva, pa tako ga ni škole u Federaciji BiH nisu mogle izbjeći.

Za sada se, na sreću, radi o minimalnom broju nastavnika, nastavnica i djece, iako bi svakako bilo najbolje da uopće nemamo slučajeva zaraze. Škole još od proglašenja pandemije poduzimaju sve epidemiološke mjere neophodne za sprječavanje širenja virusa i osoblje koje radi na održavanju higijene u školama ulaže ogromne napore da svakog učenika dočeka dezinficiran prostor u školi i da učenici i nastavni kadar imaju dovoljno sredstava za dezinfekciju u samim kabinetima i učionicama.

Učenici i svi zaposleni u školama tokom boravka nose zaštitne maske, izbjegavaju se bilo kakva okupljanja učenika i vodi se računa o poštivanju preporučene socijalne distance. S obzirom da je postojala velika bojazan šta će se desiti kad se učenici vrate u školske klupe i da li će doći do masovnog stvaranja klastera i povećanja broja zaraženih, za sada se, na sreću, takav scenarij nije desio. Velika zahvalnost za takav razvoj situacije pripada, kako nastavnom kadru i zaposlenim u školama, tako i našim učenicima i njihovim roditeljima. 

Preporod.info: Je li moguć scenarij ponovnog zatvaranja škola? Kada govorimo o situacijama, koja bi to bila da se škole ponovo zatvore?Šta to znači za učenike, a šta za nastavnike? 

Šatorović: Do sada se u više navrata pokazalo da pretpostavke vezane za sam virus COVID-19 ne moraju biti nužno tačne i da još uvijek niko sa sigurnošću ne može reći do kada i na koji način će se virus nastaviti širiti. To je jedan od razloga zašto u ovom trenutku niko sa sigurnošću ne može reći kakva će epidemiološka situacija biti narednih sedmica, a samim tim ni da li će se javiti potreba da se škole ponovo zatvore.

Takav scenarij niko od nas ne želi, jer bi, prije svega, značio da je virus masovno ušao u naše škole i da je veliki broj naših učenika i nastavnog kadra zaražen. Ono što je sasvim sigurno je da zdravlje svih uključenih u obrazovni proces ostaje na prvom mjestu i glavni prioritet. Ukoliko dođe do zatvaranja škola, a što smo imali u proljeće ove godine, svi ćemo se morati prilagoditi tome i vratiti na online metode održavanja nastavnog procesa. Ono što bi nam u tom slučaju, ako dođe do takvog scenarija, išlo u prilog je činjenica da smo već prošli "porođajne muke" kada je riječ o online nastavi i da se najveći broj učenika, nastavnika, ali i roditelja uspio prilagoditi takvom vidu nastave i da je prethodna školska godina na prihvatljiv način, uz sve početne teškoće, uspješno provedena kraju. 

Preporod.info: Ima li djece koja nisu u mogućnosti nastavu pratiti online zbog lošeg materijalnog stanja, i koliko? 

Šatorović: Kada su škole prvi put zatvorene, a nastavnici i učenici bili primorani početi realizovati i pratiti nastavu online, bilo je dosta slučajeva u kojima učenici to nisu bili u mogućnosti zbog činjenice da nemaju pristup internetu, odgovarajući kompjuter, laptop ili tablet. Isto je važilo i za priličan broj kolega nastavnika i učitelja. Vijeća roditelja su u saradnji sa školama, ali i nekim nevladinim organizacijama i kompanijama, pokrenula akciju da se svim učenicima u najkraćem mogućem roku osigura praćenje online nastave. Na početku ove školske godine su učenici anketirani kako bi se stekao tačan uvid u njihove mogućnosti da bez tehničkih problema prate online nastavu. 

Iako mi u Sindikatu ne raspolažemo egzaktnim podacima, vjerujem da u ovom trenutku nema mnogo djece koja nastavu ne mogu pratiti online, a ukoliko ih i ima, da se čini sve da im se obezbijede sredstva da, ukoliko ponovo bude optrebe za tim, nastavu mogu pratiti online. 

Preporod.info: Kakve su rekcije roditelja na novonastalu situaciju? 

Šatorović: Roditelji, kao uostalom i svi stanovnici naše zemlje su zabrinuti i prate svakodnevno razvoj situacije kada je riječ o pandemiji. Nikome nije jednostavno pustiti dijete ni da izađe na ulicu, a kamo li da ide u školu gdje će svakako imati kontakt sa više osoba, što drugarica i drugara iz razreda, što nastavnog kadra. 

Sasvim je normalno da roditelji s jedne strane žele da im djeca imaju kvalitetno obrazovanje i da svakodnevno stječu nova znanja i vještine, a da s druge strane osjećaju bojazan zbog cijele epidemiološke situacije u našoj zemlji. Bilo je mnogo i pozitivnih sugestija i negativnih komentara od strane roditelja vezano za, prije svega, realizaciju nastave online putem, posebno u prvim mjesecima pandemije, ali su škole uspjele da, zajedno sa njima i nastavnicima, isprave početne greške, poboljšaju nivo kvaliteta, al ii stepen aktivnosti njihove djece, a naših učenika. Ono na šta svakodnevno upozoravamo i što sugerišemo roditeljima je da utječu na djecu da poštuju epidemiološke mjere, izbjegavaju kontakt koliko god je to moguće, nose zaštitne maske i da budu svjesni postojanja virusa, mogućnosti zaraze i njegovog širenja.

Preporod.info: Kako trenutno vidite obrazovni sistem u BiH, šta je najbolje rješenje za nastalu situaciju? 

Šatorović: Mi već godinama tražimo i insistiramo na kvalitetnoj reformi obrazovnog sistema koja će biti usmjerena na stvaranje boljih uslova rada za naš nastavni kadar, svrsishodnijih i primjenljivijih obrazovnih programa, a sve s ciljem pružanja kvalitetnijeg i korisnijeg obrazovanja našoj djeci. Iako smo se susreli sa početnim poteškoćama, vrlo brzo smo pokazali da je naš nastavni kadar spreman suočiti se sa potpuno novim izazovom, a što je svakako bilo uvođenje online nastave. Nemoguće je reći šta je u ovom trenutku najbolje rješenje, jer se situacija svakodnevno mijenja.

Ono što mi, kao Sindikat, možemo i radimo, jeste da sugerišemo nadležnima kako da se u hodu ispravljaju anomalije na koje nailazimo i kako da svima koji su uključeni u obrazovni sistem bude, prije svega, omogućena zdrava i sigurna radna sredina, a potom i nesmetan rad. Mi nismo ti koji donose odluke i mi ih moramo poštivati i sprovoditi, bez obzira da li mislimo da su one najbolje ili ne, korisne ili ne.

Preporod.info: Kako vidite stanje kada je riječ o radnicima? Postoji li bojazan od otkaza? Šta mogu očekivati radnici? 

Šatorović: Bojazan od otkaza u našoj zemlji, nažalost, postoji i sa pandemijom i bez nje. Činjenica da smo i prije pojave COVID-19 imali najvišu stopu nezaposlenosti u Evropi govori u prilog tome da je veoma teško doći do posla u našoj zemlji. O tome su svjedočile i kolone ljudi koji su svakodnevno napuštali BiH u potrazi za boljim životom negdje u Evropi, Americi, Kanadi,… Pojavom pandemije je dodatno ugrožen položaj i status radnika. U prvih mjesec dana je nekoliko hiljada radnika odmah ostalo bez radnog mjesta, a do danas se taj broj povećao na nekoliko desetina hiljada. Nažalost, mnogi poslodavci su rješenje za smanjen obim poslovanja ili prihoda odmah vidjeli u otpuštanju radnika.

Nemamo razloga biti optimistični da se slična situacija ne bi ponovila i sada, ukoliko bi došlo do ponovnog zatvaranja kompanija. Iako su sami radnici, posebno u sektoru policije, obrazovanja, rudarstva, trgovine, a da ne pominjemo zdravstvene radnike, na svojim leđima iznijeli najveći teret pandmije i svakodnevno rizikujući svoje zdravlje i živote obavljali poslove, osiguravajući svima nama koliko-toliko normalan život, na prste ruku se mogu izbrojati poslodavci koji su nagradili svoje radnike, iskazali im zahvalnost ili poštovanje. 

Preporod.info: Je li vlast spremna da odgovori ovim izazovima kada je riječ o tržištu rada? 

Šatorović: Nije. To smo govorili prije pandemije, a pojava korona virusa je samo dodatno potvrdila da smo bili upravu kada smo to tvrdili. Neprihvatljivo dugo čekanje usvajanje mjera, donošenje neadekvatnih odluka, fokusiranje na izmjene zakonodavstva na štetu radnika u vrijeme kada se treba boriti za očuvanje svakog radnog mjesta, dodjeljivanje sredstava na netransparentan način i sl. predstavljaju glavne odlike ponašanja naše vlasti u vrijeme ove krize. Nažalost, nemamo razloga biti optimistični da će se situacija po tom pitanju poboljšati u skorijoj budućnosti.

Preporod.info: Prijete li nam povećanje siromaštva? Kako prevazići situaciju? 

Šatorović: Već sam istakao da kod nas uvijek postoji bojazan od otkaza. Uz to, desetine hiljada stanovnika Bosne i Hercegovine žive na granici siromaštva, a mnogo njih, nažalost, i ispod te granice. Sve je veći broj ljudi koji nisu u stanju osigurati sebi i članovima svojih porodica ni najosnovnije stvari neophodne za život. Čak i oni koji rade i imaju redovna primanja nisu, u najvećem procentu, u mogućnosti podmiriti ni troškove minimalne potrošačke korpe.

Za prevazilaženje ovakve situacije je potreban, prije svega, reset u razmišljanju i ponašanju onih najodgovornijih u našoj državi. Sve dok ne shvate da moraju raditi u interesu onih koji su ih izabrali na ta mjesta i pozicije, dakle svih stanovnika naše zemlje, i da sredstva koja troše nisu njihova nego naša, mi nećemo kao društvo moći napraviti iskorak u pravom smjeru.

Biranjem podobnih, a ne najkvalitetnijih kadrova, podržavanjem korupcije i nepotizma kao forme ponašanja, nepoštivanjem prava radnika, penzionera i najosjetljivijih socijalnih kategorija, ljudi koji upravljaju ovom državom i društvom pokazuju poptpunu nespremnost da private principe na kojima počivaju države Evropske unije (EU) i razvijene demokratije.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti