Delegacija Islamske zajednice na plenarnoj sjednici OSCE-a Human Dimension Implementation Meeting u Varšavi

Delegacija Islamske zajednice na plenarnoj sjednici OSCE-a Human Dimension Implementation Meeting u Varšavi

U ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici se obratio mr. Muhamed Jugo. On je predstavio Islamsku zajednicu u BiH i njene karakteristike.

„Temeljna karakteristika organizacije Islamske zajednice je organski spoj predstavljanja istina vjere, sa nosiocima vjerskog autoriteta, i predstavljanja volje zajednice, sa izabranim predstavnicima vjernika“, kazao je mr. Jugo.

"Tradicija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao i sistemsko uređenje nas preporučuju, da naša dostignuća i iskustva podijelimo sa članicama Evropske unije prilikom uređenja odnosa sa muslimanskim zajednicama. Koristim priliku da se zahvalim na podršci ambasadora Jonathana Moorea, šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Naš cilj je da u Njemačkoj, na primjer, ostvarimo status „Korporacije javnog prava“, naglasio je mr. Jugo.

Delegacija Islamske zajednice je učesnike sjednice pozvala i na posebni Side-event Rijaseta IZ u BiH: „Uloga Islamske zajednice prilikom institucionalizacije islama u članicama Evropske unije i OSCE-a“.

Učešće delegacije Islamske zajednice na plenarnoj sjednici je veoma značajno, potvrdio je za RTV BIR direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Razim Čolić.

Od njega smo tražili i pojašnjenje pojma "Korporacije javnog prava":

"Njemački ustav u čl. 4 garantuje slobodu vjere i savjesti. Status religijskih zajednica reguliraju dvije kategorije udruženja. “Korporacija javnog prava“ je način na koji su registrirana vjerska udruženja u R. Austriji od 2016. godine kada je zaživjela implementacija Zakona o islamu iz 2015. godine. U Njemačkoj su na ovaj način registrirane kršćanske crkve i jevrejska zajednica. Ovaj status nudi nekoliko benefita vjerskim zajednicama kao što je npr.: pravo da se prikupljaju porezi od vjernika, organizuju lokalne zajednice, tretira imovina religijskih zajednica kao javna imovina, izuzeće od određenih poreza, slanje delegata u savjete radiostanica. Sa druge strane ovaj status zahtijeva postojanje tijela koja autoritativno odlučuju o religijskom učenju i javno donose svoje odluke. Dobijanje statusa “Korporacije javnog prava“ bi moglo rezultirati reguliranje Vjeronauke u javnim školama koje je garantovano ustavom. Muslimanske organizacije koje su registrirane kao udruženja građana još nisu uspjeli ostvariti ovaj status prije svega zbog kratkotrajnijeg prisustva u zemlji", kazao je direktor Čolić.

Bosna i Hercegovina je na putu za članstvo u Evropskoj Uniji, a Islamska zajednica u BiH preko značajne bošnjačke dijaspore u članicama EU utiče na određene procese.

"Međutim, Islamska zajednica može više doprinijeti u procesima institucionalizacije islama jer posjeduje historijsko iskustvo. Potrebno je također promovirati iskustvo Islamske zajednice. A ovdje bi od posebnog značaja mogla biti i sama hijerarhija IZ u BiH", naglasio je direktor Čolić.

BIR.ba

Podijeli:

Povezane vijesti