IUS: Potvrda za osiguranje visokog kvaliteta nastave

IUS: Potvrda za osiguranje visokog kvaliteta nastave

 

Svečanost povodom dodjele međunarodnih certifikata o akreditaciji studijskih programa održana je u petak 11. novembra 2016. godine  u kampusu  Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Austrijska državna Agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju, AQ Austria, inače punopravna članica  Evropskog udruženja za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA),  akreditovala je sedam studijskih programa prvog i drugog ciklusa koji se realizuju na  Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS).

Svečanosti su pored gostiju iz AQ Austrija te zaposlenika i studenata IUS-a, prisustvovali predstavnici diplomatskog kora u BiH i ambasade Turske, akademije, medija, lokalnih vlasti, OHR-a, industrije, BH Instituta za standardizaciju, BH Telecom-a, Eurofarma i mnogi drugi.

Prije početka ceremonije održana je press konferencija na kojoj se prisutnim predstavnicima medija obratio Prof. dr Tahsin Erkan Türe, rektor, Prof. dr. Mirsad Karić, prorektor, Dr. Achim Hopbach, direktor AQ Austria i Dr. Maria Weber, Direktorica internacionalnog odjela za akreditaciju i međunarodne odnose pri AQ Austria.

Na press konferenciji je bilo riječi o značaju međunarodne akreditacije i internacionalnom priznanju IUS diploma akreditovanih studijskih programa IUS-a, a što je izuzetno važno s obzirom da strani studenti predstavljaju većinu IUS studenta.

Tokom ceremonije skupu se obratio  Prof. dr. Hasan Zuhuri Sarikaya, predsjedavajući upravnog odbora IUS-a koji je iznio nekoliko statističkih podataka vezano za IUS i tom prilikom rekao: „Ukupna investicija u izgradnju IUS-a iznosi preko 40 milona KM, broj zaposlneih na IUS-u je oko 300, troškovi održavanja u proteklih 12 godina iznose 57 miliona KM, na godišnjem planu IUS izdvaja oko 6.5 miliona za stipendiranje studenata iz BiH; IUS na godišnjem planu plaća 2 miliona KM poreskih obaveza, što je 27% ukupnog budžeta. Podaci za akedemsku 2016-2017. godinu vezani za studente govore da IUS ima 1.828 studenata od čega 1.058 su strani studenti, a 770 su BH državljani.

Prof. dr Tahsin Erkan Türe, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, osvrnuo se i na pitanje akreditacije od strane državne Agencije za razvoj visokog obrazovanja i  osiguranje kvaliteta, pri čemu je rekao da je IUS uspješno akreditiran i upisan u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH u 2013.godini, a da je još 2015.g podnio aplikaciju i prateću dokumentaciju za akreditaciju studijskih programa u skladu sa važećom zakonskom regulativom, ali od tada nije dobio bilo kakav odgovor od Agencije. Rektor je prokomentarisao određene predrasude i stereotipe vezane za kvalitetu obrazovanja koji nude privatni univerziteti pri čemu se često neutemeljeno navodi kako privatni univerziteti nude lošiji kvalitet obrazovanja te da im je ostvarivanje profita jedini interes. „ Danas je IUS dokazao da je u finansijskom smislu upravo pozitivna investicija za Bosnu i Hercegovinu, a čak štaviše pokazao je da privatni univerziteti mogu postati lideri u pružanju kvalitetnog obrazovanja u skladu sa evropskim standardima.“ rekao je Prof. dr Tahsin Erkan Türe.

Predstavnici iz Austrije su naveli da je akreditacija provedena u skladu sa Standardima i smjernicama za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), principima bolonjskog procesa i evropskog kvalifikacionog okvira.   Akreditirani studijski programi IUS-a su na taj način stekli međunarodno priznanje o kvalitetu u skladu sa nevedenim standardima. Naglasili su da je jedan od najvažnijih kriterija interno osiguranje kvaliteta visokoškolske ustanove.

Na svečanosti je nastupila studentica IUS-a sa odsjeka Psihologije, Hana Alivodić, koja je izvela nekoliko kompozicija na lutnji.

Proces akreditacije je vodio i koordinirao IUS Ured za osiguranje kvaliteta.

Podijeli:

Povezane vijesti