Mr.Hfz. Abdulaziz-ef. Drkić: „Usklađivanje tedžvidskih varijanti u Hafsovom rivajetu“

Mr.Hfz. Abdulaziz-ef. Drkić: „Usklađivanje tedžvidskih varijanti u Hafsovom rivajetu“

Uspješnom odbranom magistarske teze „Usklađivanje tedžvidskih varijanti u Hafsovom rivajetu“, hafiz Abdulaziz Drkić je postao nosilac titule magistara islamskih nauka iz oblasti kiraeta.

Magistarski rad Abdul-Aziza Drkića je značajan doprinos istraživanju tedžvidske nauke na našim prostorima. Većim dijelom je fokusiran na načine usklađivanja tedžvidskih varijanti u Hafsovom rivajetu prema utvrđenim kriterijima kiraetske discipline koja se naziva ilm et-tahrirat. Komisija na čelu s kurra hfz. Dževadom Šošićem je ocijenila da ovaj rad predstavlja prvijenac na bosanskom jeziku zbog odabira teme o znanstvenoj disciplini usklađivanja tedžvidskih varijanti, njezinom historijatu, metodologiji i ciljevima. Komisija je ocijenila da će magistarski rad hfz. Drkića poslužiti kao važan stručni dodatak postojećim tedžvidskim priručnicima na bosanskom jeziku i time popuniti teorijsku prazninu koja, sve do sada, nije bila primjećena.

Magistar hfz. Abdulaziz Drkić je u izjavi za Preporod istakao da je veoma sretan zbog uspješne odbrane magistarskog rada koji vidi kao samo jednu stepenicu na daljnjem putu podučavanja i istraživanja kur'anskih ljepota i znanosti.

„Ovo je jedan važan korak u mome životu, ne zbog formalne titule magistra koju sam stekao, nego zbog svega dobrog što mi je istraživanje ove teme i pisanje magistarskog rada donijelo. Odškrinuo sam sebi vrata mora koje se zove kira'etska i tedžvidska nauka.

Iako je tema poprilično stručna i možda nije bliska običnom svijetu, mislim da će biti od koristi učenicima naših medresa, našim studentima i svima drugima koji se žele usavršavati u na polju praktične primjene tedžvida.

Zahvaljujem se Allahu dž.š. što mi je omogućio da radeći na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu radim ono što najviše volim, u čemu uživam, što je stvarno predmet moga interesovanja i ono što smatram svojom životnom misijom, a to je izučavanje Kur'ana i podučavanje drugih Kur'anu. Moj posao je da se bavim istraživanjem i podučavanjem na polju tedžvida i kira'eta i smatram to jednom od najvećih blagodati u svome životu. Molim Allaha da ne iznevjerim taj emanet koji mi je povjeren. U narednoj akademskoj godini planiram upisati doktorski studij i nastaviti stručno usavršavanje u istoj oblasti.

Zahvaljujem se svome mentoru, kurra hafizu dr. Dževadu Šošiću, na nesebičnoj stručnoj i moralnoj, a prije svega bratskoj podršci. Posebne zahvale upućujem i svome muhaffizu, hfz. dr. Kenanu Musiću, koji me je prije pet-šest godina praktično uveo u oblast kira'eta kroz Hafsov i Šu'betov rivajet. Zahvalan sam i svima drugima koji su na bilo koji naćin doprinijeli razvijanju ljubavi prema Kur'anu u mome srcu, od moga rahmetli babe, moje majke koja me je odgojila, moga muallima Muje ef. Berila, profesora hfz. Hamdije Begića i rahmetli hfz. dr. Fadila Fazlića. Zahvaljujem se i svojoj supruzi i djeci koji su bili uskraćeni za veliki dio moga slobodnog vremena. A moja zadnja dova je: „Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.“, istakao je hafiz Drkić.

Ovom prilikom upućujemo iskrene čestitke hafizu Drkiću na odbrani magistarskog rada, uz dovu Allahu, dž.š., da njemu i njegovoj porodici podari svako dobro na oba svijeta, te ih učrsti na putu dobra i učenja Kur'an-i-Kerima. Amin.

Biografija mr. hfz. Abdulaziza Drkića

Hafiz Abdul-Aziz Drkić rođen je 29. oktobra 1985. godine u Mostaru. Osnovno školovanje završio je u Hrasnici nakon čega upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu koju, kao učenik generacije, završava 2004. godine. Iste godine upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu na kojem diplomira 2008. godine i stiče zvanje profesora islamske teologije. Godine 2009. upisuje postdiplomski studij na istom fakultetu. Hifz je pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u BiH položio u oktobru 2011. Njegov muhaffiz bio je hfz. dr. Kenan Musić od kojeg je dobio idžazetnamu za učenje i podučavanje Kur'anu po rivajetima Hafsa i Šu'beta od 'Asima sa spojenim senedom do Poslanika, s.a.v.s.

U periodu od 2005. do 2011. godine radio je kao honorarni imam pri Medžlisu IZ Sarajevo u džematima Lukavac, Lasica i Heća Mahala. Od 2008. godine povremeno radi kao vanjski saradnik za vjerski program na Radiju IZ Bir. U periodu od 2010. do 2012. godine radio je kao demonstrator  na predmetu Učenje Kur'ana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, a od jula 2012. redovno je zaposlen kao asistent na Katedri za učenje Kur'ana.

Od januara 2015. član je Komsije za hifz Rijaseta IZ u BiH.  Aktivan je kao mentor u hifzu velikom broju studenata na Fakultetu, ali i onima koji nisu studenti. Kao muhaffiz je do sada izveo jednog hafiza. Volonterski je vodio kurseve sufare i pravilnog učenja Kur'ana u Tabačkom mesdžidu, džematu Lužani i džematu Kovači.

Bio je član ocjenjivačke komisije na Evropskom takmičenju učača Kur'ana u Zagrebu 2015. i mektepskog takmičenja u učenju Kur'ana na nivou Muftijstva Sarajevskog i Rijaseta IZ u BiH 2015. godine.

Godine 2014. i 2015. kao gostujući imam predvodio je teravih-namaz sa hatmom u East London Mosque u Londonu.

Objavio je nekoliko radova u Preporodu i stručni rad pod naslovom “Učenje Kur’ana redoslijedom suprotnim rasporedu sura u Mushafu” u Zborniku radova FIN-a, 2015., broj 18.

Jedan je od prevodilaca knjige Srednji islamski put koju je izdao Centar za dijalog – Vesatijja i El-Kalem u Sarajevu 2013. godine.

Abdul-Aziz Drkić aktivno se služi arapskim i engleskim jezikom. Oženjen je i ima dvoje djece.

(Preporod/Nedim Botić)
Podijeli:

Povezane vijesti