Preseljenje Vlade Federacije BiH i federalnih institucija: Nova grupa dobila nove rokove

Preseljenje Vlade Federacije BiH i federalnih institucija: Nova grupa dobila nove rokove

Trenutni posao oko ovog pitanja vodi radna grupa Vlade FBiH formirana polovinom februara ove godine, a na osnovu informacije koju je pripremila prethodna Interresorna radna grupa Vlade FBiH. Trenutna grupa podijeljena je u dva sektora: jedan za Mostar i jedan za Sarajevo.

Racionalizacija

- Po usvajanju pomenutih zaključaka, očekuju se i prijedlozi o konkretnim aktivnostima i rokovima, rečeno je za Oslobođenje iz ureda federalnog premijera.

Ono što se zasad zna jeste da su u pitanju dva lokaliteta za objedinjavanje federalnih institucija, i to zgrada Energoinvesta u Sarajevu i zgrada Privredne banke, Staklena banka u Mostaru.

Još 12. februara Vlada FBiH je na sjednici održanoj u Mostaru prihvatila izvještaj o radu prethodne Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga trajnog smještaja federalnih organa i tijela u dva grada i prijedloga za rješavanje pitanja ostalih nekretnina koje su u vlasništvu ili posjedu Vlade i drugih federalnih institucija, za period novembar 2015 - januar 2016. Tad je prihvaćen i prijedlog da, "s ciljem osiguranja svih preduslova za trajni smještaj federalnih organa i tijela u Mostaru”, bude formirana posebna radna grupa sa zadatkom da utvrdi njegov status i sve imovinskopravne činjenice, a prihvaćen je i prijedlog radne grupe da, u skladu sa zakonskom procedurom, bude iznajmljena zgrada Energoinvesta.

- Ukoliko budu stvoreni uslovi za preuzimanje/kupovinu zgrade, ovo bi rješenje postalo trajno. U suprotnom, rješenje je izgradnja nove zgrade, rečeno je tada iz Vlade.

Ministrica obrazovanja i nauke FBiH Elvira Dilberović, koja je predsjedavala Interresornom grupom, kazala je jučer za Oslobođenje da su oni imali nekoliko prijedloga, ali da je u konačnici kao rješenje za Sarajevo predložen Energoinvest, a za Mostar Staklena banka.

- Mi smo cjelokupan izvještaj sa svih sastanaka prezentirali tada Vladi, a nakon toga je Vlada formirala novu grupu koja mora izaći na teren, vidjeti statičnost, mogućnost eventualnog proširenja objekata. Mi smo dali prijedlog šta bi bilo najjeftinije, jer je svrha rada naše grupe i bila da se uradi racionalizacija troškova i da se smanji disperzivnost svih federalnih institucija, organa i tijela s obzirom na to da su sadašnji troškovi enormni. No, ni u te prijedloge se još ne ide dok se konačno ne provjeri sve, da ne bi Vlada slučajno ušla u objekte koji imaju ranija velika zaduženja i koja bi Vlada morala preuzeti na sebe, kaže Dilberović.

Dodaje da je cilj imati sve institucije i organe na jednom mjestu, jer su u oba grada oni sad na različitim lokacijama.

Ulaganja i uštede

- Naš osnovni kriterij je bio da ne idemo na rješenja koja su privatna zemljišta ili privatni objekti, rukovodili smo se da idemo u rješenja gdje je država vlasnik. Dali smo obilje podataka, od površine, broja ljudi koji mogu raditi u tim objektima do toga kolika su ulaganja za renoviranja i kolike bi se uštede ostvarile, pojašnjava ministrica.

U trenutnoj grupi su predstavnici Ministarstva finansija, Federalnog pravobranilaštva, Generalnog sekretarijata, ureda premijera i Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, te Energoinvesta.
(Oslobođenje)

Podijeli:

Povezane vijesti