U BiH više od pola miliona osoba ugroženo poplavama i klizištima

U BiH više od pola miliona osoba ugroženo poplavama i klizištima

EU Program za oporavak od poplava predstavio je studiju o procjeni rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Ovo je prva procjena rizika od višestrukih opasnosti izrađena u zemlji koja pruža informacije svim nivoima vlasti i daje im mogućnost da razviju dalje politike za smanjenje rizika od katastrofa te donose odluke. Studija zaključuje da je usklađivanje zakona i provođenje konkretnih mjera neophodno za sprječavanje budućih poplava i klizišta.

Klimatske promjene i ekstremne vremenske nepogode, kao one u maju 2014., zahtijevaju da svi relevantni akteri u Bosni i Hercegovini u cjelosti spoznaju neophodne mjere za smanjenje rizika od katastrofa te da ih bez odlaganja provedu. Sami tim je Program za oporavak od poplava, uporedo sa pružanjem pravovremene pomoći zajednicama pogođenim poplavama, prepoznao i važnost izrade ovakve procjene koja će vlastima omogućiti donošenje odluka na osnovu informacija o riziku koje su bazirane na činjenicama.

"Možda nismo u mogućnosti da spriječimo vremenske nepogode, ali mi možemo znatno smanjiti njihove potencijalne posljedice. Sprječavanje poplava i upravljanje rizicima je ključni izazov za vlasti u BiH i Evropska unije ća nastaviti da bude njihov partner u tom pogledu i da im pruža podršku. Sveobuhvatna procjena rizika za stambeni sektor je jedan od konkretnih primjera naše podrške, kao i rezultat rada EU Programa za oporavak od poplava, koji će omogućiti relevantnim institucijama da koriste ove informacije za razvijanje planova i dalji rad po ovom pitanju. Evropska unija je u sklopu fondova IPA 2014 namijenila  značajna dodatna sredstva za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 41 milion eura koja će biti usmjerena na dalji opravak od poplava i upravljanje rizikom od poplava", rekao je Melvin Asin, šef Odjela za saradnju pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Studija navodi da prioriteti za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini uključuju razvijanje sistema za rano upozoravanje, izradu planova za slučajeve poplava i propisa o korištenju zemljišta, izgradnju uzvišenja i protupoplavnih zidova, kao i usklađivanje i provođenje zakona o prostornom uređenju i izgradnji i o geološkim istraživanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu čime bi se dodatno smanjio rizik od pojave klizišta u budućnosti.

"Provođenje mjera za smanjenje rizika od katastrofa mora biti naš zajednički prioritet. Poplave u maju 2014. su ukazale na to koliko smo svi mi ugroženi i ranjivi. Provođenjem EU Programa za oporavak od poplava mi ublažavamo posljedice poplava ali mi sada našu pažnju moramo usmjeriti na sprječavanje takvih dešavanja kako se opet ne bismo suočili sa takvom vrstom katastrofe,“ rekla je Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a.

Studija je kao prvo objedinila rizike od poplava i klizišta za stambeni sektor te je integrisala procjenu uticaja klimatskih promjena koje povećavaju te rizike. Ona je dalje povezala ove informacije sa informacijama o prostornom uređenju stambenog sektora u Bosni i Hercegovini te o socio-ekonomskim karakteristikama opština putem geografskog informativnog sistema. Ulazni podaci o izloženosti riziku od poplava i klizišta i za izradu procjene su bili segmenti i analize planova za prostorno uređenje.

Korak koji će pratiti izradu studije je izrada detaljnije analize za područja sa veoma visokim stepenom rizika od poplava i klizišta. Pilot projekti će stoga biti provedeni u opštinama Doboj i Tuzla koje su kao takve identifikovane kroz analizu izloženosti većem broju rizika i kroz socio-ekonomsku analizu ugroženosti. Ovim projektima će se razviti metodologija za izradu daljih analiza u područjima izloženim riziku te za razvijanje prikladnih strukturalnih i ne strukturalnih mjera za prevenciju i zaštitu.
(AA)

Podijeli:

Povezane vijesti