Saopćenje o izboru dekana Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i napisima u dnevnoj štampi

Saopćenje o izboru dekana Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i napisima u dnevnoj štampi

- Nastavno-naučno vijeće Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Univerziteta u Sarajevu na redovnoj sedamdesetoj sjednici održanoj 12. 2. 2015. godine (u četvrtak) s početkom u 12 sati i 30 minuta u Dekanatu Fakulteta usvojilo je tekst saopćenja o izboru dekana FIN-a i napisima u dnevnoj štampi u kojima su iznesene neosnovane optužbe protiv njegovih nastavnika.

Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo Fakultet islamskih nauka postao je punopravnom članicom Sarajevskog univerziteta čiji se specifični status regulira posebnim ugovorom između osnivača i Vlade Kantona Sarajevo. Budući da takav ugovor još nije potpisan, da ne bi nastupio pravni vakum, djelovanje Fakulteta i dalje se uređuje važećim propisima Islamske zajednice u BiH, Pravilima i različitim pravilnicima Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Prema tim propisima i odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (čl. 158) i Statuta Univerziteta u Sarajevu (član 25), kojima se prepoznaju i priznaju specifičnosti teoloških fakulteta, izvršen je izbor dekana Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Na drugi konkurs za dekana, na prvi nije bilo prijava, objavljen na propisani način, prijavila su se dvojica kandidata: prof. dr. Džemal Latić i prof. dr. Zuhdija Hasanović. U procesu izbora dekana ravnopravno su učestvovali svi članovi Nastavno-naučnog vijeća koji su za to ispunjavali propisane uvjete. Dvojici prijavljenih kandidata pružena je ista šansa i prilika da prezentiraju svoje programe rada.

Tajnim glasanjem, trinaest na prema četiri (13:4) članovi Nastavno-naučnog vijeća izabrali su prof. dr. Zuhdiju Hasanovića za dekana. Na taj izbor dao je saglasnost Rijaset Islamske zajednice na čelu s reisu-l-ulemom Huseinom ef. Kavazovićem. Na temelju rezultata glasanja članova Nastavno-naučnog vijeća i saglasnosti Rijaseta na čelu s reisu-l-ulemom, Upravni odbor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu donio je odluku o imenovanju prof. dr. Zuhdije Hasanovića za dekana Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu u narednom mandatnom periodu.

Nakon saopćavanja rezultata tajnoga glasanja prof. dr. Džemal Latić svjesno nije htio iskoristiti svoje pravo i priliku da eventualne prigovore na izbor dekana uputi Rijasetu IZ-e, reisu-l-ulemi i Upravnom odboru Fakulteta čiji je redovni član iz reda nastavnika. Umjesto toga, prof. dr. Džemal Latić odabrao je drugi put, tj. da netačno i iskrivljeno javno predstavi i tendenciozno tumači proceduru izbora dekana tako što je: dao netačne podatke o formalno-pravno irelevantnom prvom konkursu, na koji se niko nije javio, i koji nije proizveo niti može proizvesti nikakva formalna dejstva; prešutio rezultate glasanja Nastavno-naučnoga vijeća; omalovažio saglasnost Rijaseta i pokazao nepoštivanje odluke Upravnog odbora. Prof. dr. Džemal Latić se odlučio da podvrgne gotovo cijeli sastav NNV-a FIN-a neprimjerenom i skandaloznom negativnom kvalificiranju i etiketiranju, posebno najistaknutije profesore i nastavnike, a dvojicu od njih izloži zlonamjernom, neosnovanom i degutantnom optuživanju, čime je nasrnuo na duhovnu/vjersku vjerodostojnost i institucionalni status FIN-a, osporio kompetentnost ili kvalifikacije profesorima koji su i njemu dali kvalifikacije i zvanja, te omalovažio Reisu-l-ulemu i njegov odnos prema Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Pažljivo čitajući optužbe za krivovjerje (herezu) upućene redovnim profesorima Katedre za akaid, islamsku filozofiju, tesawwuf i komparativne religije, Nastavno-naučno vijeće u potpunosti odbacuje takve lažne kvalifikacije te cijeni i podržava dosadašnji intelektualni doprinos nastavnika sa te Katedre, kao i svih drugih nastavnika Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Njihov dosadašnji predan rad i brojna međunarodna priznanja sasvim dovoljno govore o kvalitetu njihovoga angažmana. Oni su u svojemu dosadašnjem radu Fakultet, Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini kao i našu društvenu zajednicu u znanstvenom i kulturnom smislu afirmirali u svjetskim razmjerama.

Izneseni stavovi prof. dr. Džemala Latića, za nas krajnje šokantni, nisu ničim argumentirani, što otkriva mogući personalni razlog njihova izricanja. No, budući da ovo nije prvi put da se iznose neprimjerene kvalifikacije i neosnovane optužbe protiv nastavnika Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, smatramo važnim izraziti duboku zabrinutost zbog mogućih negativnih posljedica za ugled Fakulteta u našoj javnosti kao i njegov budući vjersko-odgojni i znanstveno-istraživački razvoj. Konačno, i ranije je bilo takvih pokušaja, a niko od podstrekača nije bio nikada sankcioniran, što je, vjerovatno, i dovelo do toga da optužbe u kojima se ne bira jezik izražavanja u javnome prostoru postanu, nažalost, dio naše svakodnevne komunikacije.

Podijeli:

Povezane vijesti