Oman - država bogate kulture i tradicije

Oman  - država bogate kulture i tradicije

Na poziv Ministarstva vakufa i vjerskih pitanja Sultanata Oman, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH dr. Senaid Zajimović i stručni saradnik za projekte mr. Edin Čolaković boravili su u posjeti ovom ministarstvu i njegovim ustanovama.

Ovom prilikom su se susreli sa ministrom dr. Muhammedom b. Seidom el-Ma'merijem i generalnim direktorom Vakufske direkcije Sultanata Oman dr. Ahmedom el-Ka'bijem.

Ministar je delegaciju upoznao s historijom Sultanata Oman kao i aktivnostima Ministarstva na čijem je čelu, te ulogom vakufa u razvoju Sultanata i omanskog društva.

Direktor Zajimović je ministru Ma’meriju prenio selame reisul-uleme dr. Huseina ef. Kavazovića, te ga upoznao sa strukturom Islamske zajednice u BiH, zatim sa stanjem vakufa u BiH, te ulogom vakufa u nastanku i razvoju bosanskohercegovačkih gradova.

Delegacija je imala priliku da se upozna sa sistemom upravljanja vakufa u Omanu, bazom podataka i informacionim sistemom, normativno-pravnim aktima na kojima se zasniva organizacija i upravljanje vakufima, te vrstama vakufa u Omanu.

Dr. Zajimović i mr. Čolaković također su posjetili i određene samostalne vakufske institucije koje vrlo uspješno funkcioniraju, poput Vakufa Imama Džabir b. Zejda, zatim vakufa Siradž koji je osnovan radi podrške obrazovanju i Intadž čija je svrha pomoć u održavanju vjerskih objekata.

Tom prilikom delegacija se upoznala sa strategijom razvoja, metodologijom rada, te iskustvom ovih vakufa. Rad samostalnih vakufa nadzire Generalna direkcija vakufa, a njima upravljaju upravni odbori koje imenuju ministarstvo i Direkcija. Imali su priliku da se uvjere kako Generalna direkcija vakufa vrlo uspješno upravlja svim vakufima i kako baštini bogato iskustvo u promociji i investiranju u vakufe.  

Predstavnici Vakufske direkcije IZ imali su priliku posjetiti i neke državne institucije kao što su savremeni Nacionalni Muzej, Biblioteka, Arhiv koji djeluje pri Vijeću ministara u kome se čuvaju vrijedni dokumenti i bogata ostavština Omana, kao i brojne druge vladine i nevladine institucije  

Tokom posjete razgovarano je o vidovima saradnje i razmjeni iskustava u oblasti upravljanja i razvoja vakufa. Direktor Zajimović je pozvao generalnog direktora vakufa da u skorije vrijeme posjeti Islamsku zajednicu u BiH i izvrši uvid u aktivnosti i rad Vakufske direkcije.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti