Islamska zajednica u Srbiji osudila odluku Skupštine Novog Pazara o ustupanju vakufske parcele Parking servisu

Islamska zajednica u Srbiji osudila odluku Skupštine Novog Pazara o ustupanju vakufske parcele Parking servisu

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji osudio je odluku i iskazao nezadovoljstvo odlukom Skupština Grada Novog Pazara od 14. maja 2024. godine, kojom je Parking servisu ustupljena vakufska parcela KP br. 3154/1, na kojoj se nalazila najveća novopazarska džamija, podignuta krajem 15. vijeka, poznata kao Kolo džamija (Mehmed Kapudži-baši).

Mešihat podsjeća da je ova džamija imala 12 vakufskih dućana, na površini od 17,57 ari, te da je, nakon što je krajem Drugog svjetskog rata oštećena, kasnije potpuno porušena, a potom i bespravno oduzeta 1954. godine i na njenim temeljima je podignuta Gradska toplana koja od nedavno nije u funkciji.

- Naime, pomenuta parcela, kao i mnoge druge u Novom Pazaru, predmet je restitucije, za koju je još 2008. godine Agenciji za restituciju uredno predat zahtjev za povraćaj, koji još uvijek nije razmatran niti adekvatno riješen. Međutim, bez obzira na sporost u primjeni Zakona o restituciji, tj. na činjenicu da spomenuta parcela još uvijek nije vraćena svom legitimnom vlasniku - Islamskoj zajednici, ona, shodno spomenutom Zakonu, ne smije biti predmetom raspolaganja, kojim se onemogućuje njen povraćaj - naveo je Mešihat.

Podsjeća da Član 36. spoemnutog zakona precizira da od "1. maja 2006. godine nije dozvoljeno bilo kakvo raspolaganje imovinom koja je po odredbama ovog zakona predmet vraćanja, niti zasnivanja hipoteke, zaloga ili zakupa na toj imovini. Pravni poslovi i pravni akti koji su u suprotnosti sa odredbom stava 1. ovog člana ništavni su…".

- Pozivamo nadležne organe Grada Novog Pazara, posebno gradonačelnika i Skupšinu, da nastave sa započetim procesom otklanjanja decenijske nepravde, koja je od strane komunističkih - bezbožničkih vlasti vršena prema Islamskoj zajednici i svim vjernicima putem otimanja vakufskih parcela i rušenja najstarijih, najljepših i najvećih novopazarskih džamija, koje su vjekovima krasile ovaj grad, te da kroz razgovore i saradnju sa predstavnicima Islamske zajednice intenziviraju donošenje odluka kojima će ono što je oteto, a predmetom je restitucije, biti vraćeno ili omogućiti da bude vraćeno vlasniku imovine - kaže se u saopćenju Mešihata.

Islamska zajednica u Srbiji je u posljednjih 30 godina najviše energije uložila u obnovu i osnivanje odgojno-obrazovnih ustanova, te zaštitu vakufa od dalje uzurpacije i njegovu afirmaciju, tako da će nastaviti beskompromisno vršiti svoju misiju, sve dok se nepravda ne otkloni i Zakon principijelno primijeni.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti