Upravi Gazi Husrev-begovog vakufa uručen poklon Rječnik bosanskog jezika

Upravi Gazi Husrev-begovog vakufa uručen poklon Rječnik bosanskog jezika

Upravu Gazi Husrev-begovog vakufa u Sarajevu 10. maja 2024. godine, posjetili su sin rahmetli prof. dr. Dževada Jahića, Senudin Jahić i dr. sci. Haris Ćatović, naučni saradnik na Institutu za jezik.

Tom prilikom dr. Haris Ćatović, koji je angažiran od 2011. godine kao stručni saradnik na izradi Rječnika bosanskog jezika autora Dževada Jahića, zajedno sa sinom rahmetli profesora Dževada Jahića, uručili su Upravi Gazi Husrev-begovog vakufa na čelu s mutevelijom vakufa Mustafom Vatrenjakom Rječnik bosanskog jezika (1-10 tom).

Sastanak je prošao u znaku sjećanja na profesora rahmetli Dževada Jahića, autora prvog enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika koji je zasigurno rezultat njegovog višedecenijskog rada. S Rječnikom bosanskog jezika autor je imao namjeru stvoriti naučni rječnik potkrijepljen relevantnom građom iz književne, naučne i stručne literature, a kojom se ilustrira i prezentira upotreba riječi kroz bogato kulturno stvaralaštvo na bosanskom jeziku. Uprava Gazi Husrev-begovog vakufa se zahvalila na ovako vrijednom i dragocjenom poklonu porodice Jahić u nadi da će ovaj projekat biti u skoroj budućnosti u potpunosti finaliziran.

- Svijest o našem jeziku moramo mijenjati, jer to je naše blago broj jedan - rekao je jednom prilikom rahmetli profesor Jahić.

Nije tražio satisfakciju za taj svoj trud, nego je štaviše želio samo da svom narodu otvori jezičke riznice kako bi se imali čime ponositi i dičiti. Na tom je cijeli svoj život radio, i to od trenutaka kada je odbranio doktorsku tezu na Filološkom odsjeku Univerziteta u Beogradu, gdje je bilo najžešće uporište osporavanja bosanskog jezika.

Njegov stariji brat Sulejman je na komemoraciji održanoj 24. aprila u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, ustvrdio da je čak na odbrani tog rada i svoje oponenete profesore ubijedio da je bosanski jezik ne samo punopravan nego i najstariji na ovom području.

Molimo dragog Allaha da našem dragom profesoru dr. Dževadu Jahiću podari džennet, a njegovoj porodici sabur.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti