MIZ Bihać: Konkurs a prijem imama, hatiba i muallima u džematu Kulen Vakuf

Islamska zajednica u BiH

Muftijstvo bihaćko

Medžlis Islamske zajednice Bihać

Izvršni odbor

Raspisuje

K o n k u r s 

za prijem imama, hatiba i muallima u Džematu Kulen Vakuf

 

Pored općih uslova predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i sljedeće Uslove:

- završena jedna od priznatih medresa,

- završen FIN (imamski ili teološki smjer) ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da nema drugih smetnji za postavljenje od Rijaseta Islamske zajednice.

 

 Priložiti:

- ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi,

- molba sa kratkom biografijom (CV po standardnom obrascu),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ocjenu i mišljenje ranijeg poslodavca (gl. Imama) ako je bio uposlen,

- uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Stan je obezbijeđen, a plaća je prema Pravilniku MIZ Bihać. Rok prijave na konkurs je 10 dana od dana objavljivanja. 

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis IZ Bihać, ul. Ešrefa Kovačevića br. 16a, 77000 Bihać, sa naznakom "Prijava na konkurs za Džemat Kulen Vakuf".

Informacije putem tel. 037/228-455 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

MIZ Bihać

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti