Grad Goražde dio projekta 'Zdrave zajednice u BiH'

Grad Goražde dio projekta 'Zdrave zajednice u BiH'

Gradu Goražde je ukazano povjerenje da učestvuje u programu ”Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini”, među 23 izabrane jedinice lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine. Program je zajednička inicijativa entitetskih ministarstava zdravstva, finansiran od Vlade Švicarske a za provedbu je zadužen Institut za populaciju i razvoj.

Tokom prezentacije programa u Gradskoj upravi Goražde naglašeno je da je riječ o dugoročnom projektu unapređenja zdravstvenog statusa žena, muškaraca, djece i mladih u BiH preveniranjem bolesti i promocijom zdravih stilova života.

- Fokus će svakako biti na usvajanju novih obrazaca, stila života, ponašanja koje će dugoročno uticati na smanjenje faktora rizika i tu mislimo na masovne hronične nezarazne bolesti koje jesu pošast društva - istakla je prim. dr. Vildana Doder iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Direktorica Instituta za populaciju i razvoj Emina Osmanagić napomenula je da je projekt usmjeren na jačanje kompetencija  građana da počnu da se brinu o svom zdravlju.

- Želimo da vidimo i jačanje uloge opština i gradova koje će podržavati zdravstvene programe posebno preventivne, u smislu da smanjimo kardiovaskularne bolesti, da smanjimo karcinome, plućne bolesti i dijabetes i to je fokus ovog dugoročnog programa. Radit ćemo sigurno 12 godina u Goraždu i u ostale 23 općine u prve 4 godine, a nakon toga će taj projekat rasti - kazala je Osmanagić.

Gradska uprava će biti koordinator projekta, a gradonačelnik Ernest Imamović izrazio je zadovoljstvo što je Goražde njegov dio.

- Drago mi je da je naš grad još jednom prepoznat kao partner na jednom ovako bitnom projektu. Riječ je projektu koji za cilj ima promociju zdravlja i prevenciju nezaraznih bolesti, a donijet će brojne benefite - kazao je Imamović.

Program ”Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini”, počiva na praksi zasnovanoj na dokazima, pristupu baziranom na ljudskim pravima, rodnoj osviještenosti i posvećenosti rodnoj ravnopravnosti, inovacijama i kreativnosti. Usklađen je sa međunarodnim standardima i principom da niko nije isključen – istaknuto je na prezentaciji.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti