Sehurski program RTV BIR: Estetika zvuka Kur’ana

Sehurski program RTV BIR: Estetika zvuka Kur’ana

Akademik dr. Enes Karić, dugogodišnji profesor na Fakultetu islamskih nauka, i kurra hfz. mr. Aziz-ef. Alili, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zagreb te jedan od najpoznatijih učača Kur’ana i interpretatora ilahija i kasida sa ovih prostora, bili su gosti jedanaestog izdanja desete sezone sehurskog programa RTV BIR, a koji uređuje i vodi prof. dr. Zehra Alispahić.

U svome kazivanju o ovoj temi, prof. dr. Karić navodi da transpozicija Kur’ana dolazi do čovjeka na razne načine i vrši uticaj na istog.

- Prvenstveno, Kur’an je predmet tumačenja i neobično “ruku pod ruku” ide sa svijetom, kosmosom i univerzumom - onim što nas okružuje i čemu svjedočimo. Također, putem kaligrafije i oka koje to vidi - Kur’an dopire do nas. Auditivni Kur’an, koji se uči, dopire do nas putem sluha. Dakle, bez obzira da li smo kur’ansku riječ razumjeli ili ne, ona je plasirana našem slušanju, viđenju i razmišljanju, da prija - kazao je prof. dr. Karić.

Profesor Karić kazuje da je svrha melodičnog učenja, zapravo, sugestivno i ciljano prenijeti zvuk u skladu sa učenim.

Screenshot_20240321_074659_Facebook.jpg - Sehurski program RTV BIR: Estetika zvuka Kur’ana

- Jer, Kur’an je veoma komplicirana knjiga sa ne baš poravnim štivom. Allah dž.š. je objavio taj govor kao najljepši govor, sa rimama, napetošću i porukama. Te rime i tu napetost kur’anskih poruka prenose učači, pogotovo vješti učači. Učači glasom predoče poruku i būde slušatelje tokom slušanja - naglasio je prof. dr. Karić.

Kurra hfz. mr. Aziz-ef. Alili je, između ostalog, naveo da je melodično učenje Kur’ana vještina koja uključuje srčanost, vježbu, poznavanje mekama te red.

- Svaki učač, dok uči Kur’an, mora biti svjestan da je to Allahova riječ. Pored toga, pravilno učenje Kur’ana (tedžvid) je neizostavno. Također, učač Kur’ana bi trebao znati barem osnovnu teoriju iz muzike, odosno, poznavanje osnovnih mekama. Jer, svaki mekam počinje iz zasebne note. To nam govori da učenje Kur’ana podrazumijeva red. A svakako, do nas je koliko ćemo se srcem unijeti u melodično interpretiranje Kur’ana - kazao je kurra hfz. Alili.

Kurra hfz. Alili objašnjava da se zvuk Kur’ana, odnosno njegovo učenje, šalje slušatelju u skladu sa porukom koje ajeti sadržavaju u tom momentu.

- Naredbe iz Kur’ana se uče zapovjedno i jako - u rast mekamu. Dakle, učač šalje upozorenje da se nešto naređuje. Hidžaz mekam se, recimo, koristi u kur’anskim dovama. U tom slučaju, učač šalje poruku da se nešto traži od Allaha dž.š. S druge strane, ‘adžem mekam se koristi kada Kur’an šalje radosne vijesti i poruke. Mnoštvo je mekama i svi se oni primjenjuju u skladu sa poukama i porukama onog što se uči - zaključio je kurra. hfz. Alili.

Tokom razgovora kurra hfz. mr. Aziz-ef. Alili je slušaoce i gledaoce počastio učenjem Kur’ana.

(Asim Zukić / Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti