Vlada FBiH: Više od 14 miliona KM za uvezivanje staža zaposlenim u rudnicima

Vlada FBiH: Više od 14 miliona KM za uvezivanje staža zaposlenim u rudnicima

Vlada Federacija BiH je na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku izdvajanju više od 14,2 miliona konvertibilnih maraka za uplatu zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima u rudnicima mrkog uglja u Koncernu JP Elektroprivreda BiH.

Navedena sredstva bit će iskorištena za uvezivanje radnog staža za 386 rudara, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Ovom odlukom se Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, te rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Breza d.o.o. Breza i Zenica d.o.o. Zenica odobrava uvezivanje radnog staža sa uplaćenim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 5.847.780,94 KM, te omogućava penzionisanje 133 radnika, kao i uvezivanje radnog staža sa uplaćenim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 8.401.416,72 KM za 253 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje, navodi se.

Pojedinačno, Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla odobrava se uvezivanje radnog staža u ukupnom iznosu od 2.044.742,44 KM za 58 radnika, Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj 996.951,09 KM za uvezivanje radnog staža za 24 radnika, zatim Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza 1.089.097,25 KM za uvezivanje radnog staža za 20 radnika, dok se Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobrava 1.716.990,16 KM za uvezivanje radnog staža za 31 radnika.

Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobrava se uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, za 125 radnika koji nisu stekli uslove za penzionisanje, u ukupnom iznosu od 4.192.474,33 KM, a Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica za uvezivanje radnog staža za uplaćena sredstva po sudskim presudama, za 128 radnika koji nisu stekli uslove za pezionisanje, u ukupnom iznosu od 4.208.942,39 KM.

Sredstva će biti isplaćena iz sredstava rudnika u Koncernu JP EP BiH, a ista su obezbijeđena odlukom o izmjenama odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmice zavisnim društvima - rudnicima uglja od 17. oktobra 2023. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva - rudnici uglja u Koncernu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje FBiH, te Porezna uprava FBiH, a odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti