Skupština MIZ Mostar: Jednoglasna podrška radu Izvršnog odbora

Skupština MIZ Mostar: Jednoglasna podrška radu Izvršnog odbora

Na danas održanoj sjednici kojom je predsjedavao Senad Sudo Omerika, Skupština Medžlisa Islamske zajednice Mostar jednoglasno je usvojila izvještaj o radu Izvršnog odbora za 2023. i plan rada za 2024.godinu.

U izvještaja o radu vjerske i odgojno-obrazovne službe glavni imam mr. Dino-ef. Maksumić je iznio najreprezentativnije podatke o realiziranim aktivnostima i programima u izvještajnoj godini. Podsjetio je da se pet dnevnih namaza redovno obavlja u 27 džamija, a džuma u njih 38.

Mektepsku nastavu u 41 mektebu pohađa 1762 upisane djece. Od tog broja njih 326 uči u Kur'anu. Uz tradicionalne mevludske programe u džematima je održano 388 predavanja, 20 radionica i 10 tribina. Posebni rezultati u radu Medžlisa IZ Mostar ove godine evidentirani su u Medžlisovim sekcijama Odjel za brak i porodicu, Savjetovalištu, Info-servisu i Mreži mladih.

Odjel za društvenu brigu realizirao je različite vrste pomoći socijalno osjetljivim kategorijama u vrijednosti od 119.000 KM. Poseban tretman imalo je 74 osobe iz džemata, kao i korisnici Centra za stara i iznemogla lica. Posjete džematlijama bile su najaktivnije u širem području zapadnog dijela grada.

Centar za učenje Kur'ana nastavu je izvodio na osam punktova i dvadeset devet grupa. Uz stalni rad i povećanje korisnika usluga Karađoz-begova biblioteka u ovoj godini obogaćena je za 449 knjiga. Centar za istraživanje islamske kulture i tradicije u spektru svojih aktivnosti poseban doprinos je dao na pripremi i objavljivanju knjige „Sinan-paša Borovinić- društveni status, porijeklo, društveni uspon i početak urbanizacije Mostara“.

IMG_2205.JPG - Skupština MIZ Mostar: Jednoglasna podrška radu Izvršnog odbora

Uz Muftijstvo, Medžlis je bio izdavač knjige „Lakišića haremu u centru Mostara, trajanje i otimanje“. Govoreći o ramazanskim aktivnostima, ef. Maksumić je kazao kako se radi o najživljem periodu i ibadetskom i duhovnom smislu kada su realizirane brojne vjerske, humanitarne i kulturne aktivnosti.

- Na putu očuvanja naše vjere islama, ibadeta, vjerskih propisa, edukacije i odgoja djece, izgradnje i očuvanju naših vakufa, duhovno moralne-edukativne izgradnje i borbe za lokalitet Lakišića harema ćemo nastaviti shodno našoj viziji i našim planovima - poručio je ef. Maksumić.

Izvještaj o poslovanju Medžlisa IZ podnio je predsjednik Izvršnog odbora mr. Džafer Alić, podsjetivši kako je rad Izvršnog odbora prvenstveno bazirao prvenstveno na podršci vjerskim aktivnostima. On se zahvalio svim zastupnicima koji se nesebično zalažu da rezultati rada Medžlisa budu što bolji. Ocijenio je dinamika u radu vjersko-prosvjetne službe primjetna u radnju njegovih sekcija te da se u budućem radu još više pažnje treba posvetiti mektepskoj nastavi.

U tom smislu istakao je da će Izvršni odbor posvetiti dužnu pažnju izgradnji Mektepskog centra u kojem će se uz savremena pomagala, optimalnim uslovima moći unapređivati i inovirati mektepska nastava. Govoreći o vakufskoj imovini naglasio je da je u toku proces njene harmonizacije, usklađivanja gruntovnih i katastarskih knjiga, na čemu revnosno radi Medžlisova pravna služba.

Zastupnike je informirao o dinamici radova obnove Hadži Baline džamije u Brnakovcu i Opijačeve tekije na Šehovini, čime se, kako je kazao, ponovo vraća stari izgled Mostara. Predmet razgovora sa Vakufskom direkcijom Republike Turske, koja finansira ove radove je i obnova mesdžida u Galčićima.

Krucijalni projekat kojem je Medžlis posvetio posebnu pažnju u izvještajnoj godini, naglasio je Alić, bio je proces zaštite lokaliteta Lakišića harema. On je javno zahvalio muftiji Dedoviću koji je sve ovo vrijeme bdio nad ovom problematikom. Finansijsko poslovanje Medžlisa, uz komentar na sve pravne subjekte čiji je osnivač Medžlis, ocijenio je uspješnim i solventnim. Predstavljajući plan rada za 2024. godinu, fokusirao se na nastavak zaštite lokaliteta Lakišića harema i izgradnje centralne džamije na lokalitetu nekadašnjeg Sjevernog logora.

Na kraju sjednice, mostarski muftija dr. Salem-ef. Dedović, kao vid zahvalnosti, što su, pred dušu svoje majke Sadete Kojić, rođene Novo, uvakufile kuću dodijelio je vakufname Imrani i lhvani Kojić.

IMG_2295.JPG - Skupština MIZ Mostar: Jednoglasna podrška radu Izvršnog odbora

(H.E./Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti