Kroz BiH na godišnjem nivou prođe oko 34.000 migranata, u KS se zadržavaju do sedam dana

Kroz BiH na godišnjem nivou prođe oko 34.000 migranata, u KS se zadržavaju do sedam dana

U Bosnu i Hercegovinu godišnje se registruje oko 34.000 dolazaka migranata, dok u Kantonu Sarajevo (KS) na dnevnom nivou boravi oko 1.000, rekao je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica tokom dvodnevne konferencije "Dobre prakse u integraciji migranata", koja je počela danas.

Katica je kazao da migranti u Kantonu Sarajevo uglavnom borave u privremenim prihvatnim centrima Blažuj i Ušivak.

- Otprilike se migranti na području Kantona Sarajevo zadržavaju do sedam dana. Četiri petine njih su samci, dok jednu petinu čine porodice. U posljednje vrijeme migrantska populacija nije sigurnosni problem i prijetnja. U tom smislu mogu reći da imamo stabilnu sigurnosnu situaciju po tom pitanju - istakao je Katica.

Obuku je organizovao MUP Kantona Sarajevo uz podršku Misije OSCE-a u BiH i Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-a (ODIHR).

Konferenciji prisustvuju predstavnici resornih ministarstava Kantona Sarajevo koja se bave problematikom migranata, socijalnih službi, te nevladinih organizacija.

Teme konferencija su integracija migranata – institucionalni i pravni okvir, podrška građanskoj, kulturnoj i jezičnoj integraciji migranata, pristup migranata tržištu rada, rasizam i ksenofobija, prevencija i odgovor na diskriminaciju, edukacija migranata, zdravstvena zaštita, socijalne usluge i stanovanje.

Katica je kazao da svaka vrsta obuke i edukacije službenika koji su zaduženi za pitanje migracija je od velikog značaja.

Šefica sekcije ljudskih prava Misije OSCE u BiH Esther Garcia Fransioli kazala je da kako se mijenja dinamika migracija u Bosni i Hercegovini, tako se mijenjaju i izazovi.

- Očuvanje prava migranata i izbjeglica je od suštinskog značaja za kohezivno, stabilno demokratsko društvo. Misija OSCE-a u BiH je od 2018. godine aktivno angažovana u rješavanju problema migracija. Te godine je Misija provela procjenu situacije u vezi sa migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini, sa ciljem da pruži pomoć akterima da odgovore na djelotvorniji način na iznenadni porast u migracijskim tokovima. Saradnja je rezultirala značajnim napretkom - pojasnila je Fransioli.

Istakla je da je cilj ove obuke da poveća nivo svijesti međunarodnim standardima i obavezama država članica OSCE-a u vezi sa integracijom migranata, time jačajući kapacitete domaćih vlasti i organizacija civilnog društva.

- Vjerujemo da će ova obuka dodatno osnažiti tekuće napore usmjerene ka integraciji migranata i zaštiti njihovih prava. Misija OSCE-a u BiH stoji na raspolaganju da pomogne vlastima u provedbi njihovih obaveza u oblasti migracija - dodala je Fransioli.

Alice Szczepanikova iz OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava izjavila je da povećanje nivoa poštovanja prava migranata predstavlja jednu od ključnih oblasti njihovog rada.

- Ulaganje u integraciju migranata i izbjeglica predstavlja dugoročan i održiv odgovor na izazove povezane sa migracijom. Takvi napori su potrebniji nego ikada, u vremenu kada je broj prisilno raseljenih ljudi koji su potražili zaštitu u državama članicama OSCE-a rekordno visok, a antimigrantska retorika je sve istaknutija u oblikovanju političkog okruženja - istakla je Szczepanikova.

Prema njenim riječima, uspješna integracija nije važna samo zbog migranata nego i zbog šire sigurnosti država domaćina i svih država članica OSCE-a.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti