Predstavljeno posebno izdanje Historijskog arhiva Sarajevo "Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa“

Predstavljeno posebno izdanje Historijskog arhiva Sarajevo "Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa“

Historijski arhiv Sarajevo i Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića danas su predstavili posebno izdanje Historijskog arhiva Sarajevo "Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa“ IV svezak.

Riječ je o izdanju koje je naučno obradio i pripremio prof. dr. Ahmed Zildžić, a prilikom njegovog predstavljanja je Elma Dervišbegović, voditelj Orijentalne zirke u Historijskom arhivu Sarajevo ocijenila da je riječ o saržaju koji može biti privlačan za različite profile čitalaca, ne isključivo za teologe ili pravnike.

- Svi rukopisi koje smo imali u arhivu sada su obuhvaćeni u jednom od ova četiri sveska. Unutar četvrog je obrađena rukopisna građa i štampana djela iz Hadži Sinanove tekije. Riječ je jednom od najstarije otkupljenih fondova u Historijskom arhivu, budući da je otkupljen 1959. godine. Sadržajno, ovdje se nalazi veliki broj različitih dijela, počevši od teoloških i pravnih djela, potom udžbenika za medrese, preko narodnih ljekaruša, do zbirki dova i molitvenika - rekla je Dervišbegović.

Jedan od recezenata izdanja, mr. Osman Lavić je kazao da pojava svakog kataloga predstavlja zadovoljstvo za svakog istraživača kulturne baštine, a posebno kada je riječ o katalozima arebičkih islamskih rukopisa, koji su nezamjenjivi u sagledavanju kulture ovih prostora. 

- Katalogiziranje ove zbirke je počelo u saradnji sa Gazi Husrev-begovom bibliotekom 2011. godine, nastavljeno 2012., potom i 2022., te zaključeno ove godine. Riječ je o posebnoj zbirci Sinanove tekije u Sarajevu, koja u sebi sadrži sve ono što je bilo u upotrebi u jednoj specifičnoj vrsti biblioteka, a to su tekijske biblioteke. Njih je bilo vrlo malo, pored ove bilježimo još samo Stočevića biblioteku u Mostaru. Izražavam zadovoljstvo da je ova zbirka obrađena od strane našeg istaknutog historičara, dr. Ahmeda Zildžića koji je znalački odgonetao i odgonetnuo sve nepoznanice i teške riječi koje se kriju u ovim rukopisima - rekao je mr. Lavić.

O izdanju je u okviru pormocije govorio i dr. Aladin Husić koji se osvrnuo na neke njegove specifičnosti, sa fokusom na mogućnost različitih pristupa tekstu, u ovisnosti u sklonostima istraživača.

- Jedna od karakteristika svakog kataloga, pa i ovog je njegova jezička slojevitost, što otvara mnoštvo mogućnosti za izučavanje pojedinih segmenata naše prošslosti i kulturne baštine, bilo da se radi o sadržajima iz historije, književnosti, jezikoslovlja ili obredoslovlja. U tom smislu, možemo naći različite potencijale u pogledu eksploatacije rukopisa, budući da neki od njih sežu u rana stoljeća, još u dvanaesto, pa prema bližoj prošlosti. Zbog toga je moguće je govoriti o različitim jezičkim i književnim aspektima, ali i različitim vremenskim okolnostima - pojasnio je dr. Husić. 

Ovaj svezak je i posljednji kojim se zaokružuje katalogizacija rukopisa čuvanih u Orijentalnoj zbirci Historijskog arhiva Sarajevo, a koji se nastavlja na prethodna tri sveska.

U četvrtom svesku kataloški je obrađeno 108 rukopisa, 115 fragmenata rukopisa i 128 štampanih knjiga na arapskom, osmanskom, perzijskom i bosanskom jeziku iz arhivskog fonda Hadži Sinanove tekije. Koliko je poznato, ovo je jedinstven fond derviških materijala neke tekije u Bosni i Hercegovini.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti