Iz štampe izašla treća knjiga "Genocidna namjera Bratunac 1992." - Put širenja istine i traženja pravde nema alternativu

421173265_7346986128693087_8474709101607178382_n.jpg - Iz štampe izašla treća knjiga

Iz štampe je izašla treća knjiga "Genocidna namjera Bratunac 1992", autora Ramiza Salkića.

Projekat istraživanja i dokumentovanja zločina nad Bošnjacima Bratunca tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu pod nazivom "Genocidna namjera Bratunac 1992." započeo je sa pripremama i realizacijom 2018. godine.

Prikupljanje izjava preživjelih i druge relevantne građe rezultiralo je objavom prve knjige pod nazivom "Genocidna namjera Bratunac 1992. - zločini nad Bošnjacima Hranče, Repovca i Borkovca" 2021. godine.

Druga knjiga pod nazivom "Genocidna namjera Bratunac 1992. - zločini nad Bošnjacima Glogove" izdata je 2022. godine, a treća knjige pod nazivom "Genocidna namjera Bratunac 1992. - zločini nad Bošnjacima Voljavice, Zalužja, Biljače, Bjelovca, Sikirića, Pirića, Zapolja, Tegara, Joševe, Jagodnje i Žanjeva/Abdulića" 2023. godine.

- Trenutno je u pripremi četvrta knjiga pod nazivom "Genocidna namjera Bratunac 1992. - zločini nad Bošnjacima Suhe, Mihaljevića, Lonjina, Krasanpolja i Đafića". Projektom je predviđeno štampanje ukupno sedam izdanja sa više od 200 autentičnih, do sada neobjavljenih, svjedočenja preživjelih svjedoka zločina srpskih vojnih i policijskih snaga nad Bošnjacima Bratunca. Pored izjava tu su spiskovi ubijenih, presude protiv presuđenih ratnih zločinaca, prikaz lokacija masovnih grobnica kao i hronološki prikaz priprema bosanskih Srba, uz pomoć Srbije, za progon Bošnjaka sa područja opštine Bratunac - navedeno je na Facebook profilu Ramiza Salkića, uz poruku da put širenja istine i traženja pravde nema alternativu.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti