Promovisana knjiga "Crnotina pokraj Sarajeva - Zločini i žrtve Ahatovića i okoline kroz historiju"

Promovisana knjiga "Crnotina pokraj Sarajeva - Zločini i žrtve Ahatovića i okoline kroz historiju"

Promocija knjige "Crnotina pokraj Sarajeva - Zločini i žrtve Ahatovića i okoline kroz historiju", autora Elvira Jahića, upriličena je u sali Općine Novi Grad Sarajevo.

Jahić je mještanin  Ahatovića koji je preživio masakr u tzv. "autobusu smrti" 14. juna 1992. godine u mjestu Sokolina, nepunih 30 kilometara od Sarajeva, gdje se desio jedan od najvećih zločina nad Bošnjacima počinjen od srpske vojske. U tom masakru ubijeno je 48 Elvirovih komšija.

Promotori knjige bili su recezenti Zilha Mastalić Košuta, Avdo Huseinović te Semir Spahić.

Viša naučna saradnica na Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog  prava Univerziteta u Sarajevu  Mastalić Košuta kazala je da se radi o knjizi koja je svjedočanstvo i  historijski i memoarski dokument iz novije ratne historije BiH.

U autobiografskom djelu autor je opisao potresno svjedočanstvo o patnji, stradanju i preživljavanju stanovnika sarajevskih naselja Dobroševići, Ahatovići i Bojnik u periodu  agresije na BiH 92-95. godina.

- Nakon što su snage JNA u organizaciji komande 4. Korpusa zauzele i učvrstile položaje na linijama u i oko Sarajeva u junu '92. godine, te snage koje su transformisane u  Sarajevsko - Romanijski korpus vojske RS, također su okupirale i područje Ahatovića, Bojnika i Dobroševića i na tom području izvršile zločine protiv čovječnosti, zločine nad civilnim stanovništvom i ratnim zarobljenicima. Dio Bošnjačkog stanovništva i dio pripadnika TO Ahatovići zatvoreni su prvo u logoru Mali - Hangar u Rajlovcu. Autor knjige Elvir tada je bio 19-godišnji mladić također je zatvoren u logoru, gdje su uslovi bili jako teški i gdje su preživljavali  teške torture. Među vojnicima Sarajevsko - Romanijskog korpusa VRS bile su njegove komšije srpske nacionalnosti. Jahić je bio jedan od 56 ljudi koji su navodno povedeni na razmjenu  i ukrcani u jedan autobus, a potom odvedeni u nepristupačno mjesto Sokolina kod Srednjeg, gdje su različitim vrstama oružja u tom autobusu izmasakrirani. Elvir je jedan od osam preživjelih iz tog teškog zločina - navela je Mastalić Košuta.

Ona je također istakla da su važan  segment knjige podaci o drugim događajima vezanim za područje koje se historijski u ranijem periodu zvalo Crnotina i obuhvatalo je 13 tadašnjih sela među kojima su Ahatovići, Bojnik i Dobrošević.

Avdo Huseinović je kazao da je Elvir jedan od rijetkih autora - istraživača, savremenika, svjedoka zločina. Huseinović ističe da je Elvirov istraživački pristup fascinantan.

Huseinović je naglasio da za zločine  nad Bošnjacima Bojnika, Dobroševića i Ahatovića iz juna 92. godine, još nema sudskog epiloga.

- I to je ono što naravno najviše proganja porodice žrtava, ali i svi mi ostali se nećemo smiriti zbog te nevjerovatne i neobjašnjive pojave. Iako nema optužnice ni sudske presude, planeri, izvršioci genocida će vjerovatno u decenijama koje dođu kazati, da zločina nije ni bilo - kazao je Huseinović..

Grafički urednik knjige Semir Spahić je kazao da je u svom dugogodišnjem radu pripremao oko 30 knjiga, kao autor, koautor, recenzent i drugo, ali da mu je knjiga Elvira Jahića bila jedna od najtežih, sa emotivnog aspekta.

Autor Elvir Jahić istaknuo je, između ostalog, da knjiga nije komercijalnog karaktera i neće se prodavati, bit će podijeljena porodicama šehida i civilnih žrtava rata, školama, bibliotekama, arhivima, kao i svim dobronamjernim osobama koje iskažu želju.

Sponzori štampanja knjige "Crnotina pokraj Sarajeva - Zločini i žrtve Ahatovića i okoline kroz historiju", bili su Javna ustanova Fond memorijala KS,  Općina Novi Grad Sarajevo, kao i Općina Ilijaš i Udruženje RVI Novi Grad Sarajevo, saopćila je Press služba Općine Novi Grad.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti