Mostar: Predstavljena knjiga "Identitet/i muslimana u Cazinskoj krajini"

Mostar: Predstavljena knjiga "Identitet/i muslimana u Cazinskoj krajini"

U organizaciji Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca i Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu sinoć je u Mostaru promovirana knjiga "Identitet/i muslimana u Cazinskoj krajini". Knjiga je rezultat naučnog istraživanja za izradu doktorske disertacije rahmetli Lejle Hairlahović-Hušić.

O sadržaju knjige na promociji je govorila dr. Dženita Sarač-Rujanac, dok se prof. dr. emeritus Ajnija Omanić pred mostarskom publikom još jednom osvrnula na značaj naučnog istraživanja identiteta muslimana Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.

- Radi se o interdisciplinarnoj studiji o identitetu muslimana u Cazinskoj krajini. Autorica se posebno pozabavila historijskim tokovima i razvojem nacionalnog identiteta tog stanovništva. Oslanjala se na empirijske rezultate prikupljene na terenu, propitujući šta je to osnovni identitet muslimana Cazinske krajine, kako se on oblikovao i kako se danas savremeno izražava i odražava - napomenula je Rujanac.

Prema njenoj ocjeni, autorica je potvrdila svoje hipoteze da se radi o mozaiku međusobno povezanih identiteta koji se prožimaju i u stalnoj su transformaciji.

- Ona je utvrdila da se o identitetu može govoriti kao religijskom, regionalnom i nacionalnom identitetu, pri čemu se vrlo često oni poistovjećuju. Međutim najizraženiji je krajiški, regionalni identitet - kazala je Rujanac.

Značajne refleksije na formiranje tog identiteta, saglasna je Rujanac, ima i "ratnička tradicija tamošnjeg čovjeka".

- Moramo imati u vidu da je to bila krajnja granica Bosne i Hercegovine i ta činjenica je utjecala na osjećaj posebnosti, ali i izolovanosti prema nekim drugim civilizacijama i kulturama - prokomentirala je Rujanac.

Knjiga je utoliko značajnija što u Bosni i Hercegovini ne postoji studij etnologije i kulturne antropologije, pa su ovakve i slične studije dragocjene, te bi trebale biti poticaj za dalja istraživanja. Prije Mostara knjiga je predstavljena u Ostrošcu i Sarajevu, a naredna promocija planirana je u Tuzli.

(Hasan Eminović/Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti