Na današnji dan osnovan IPF u Bihaću: 28 godina u misiji kvalitetnog odgoja i obrazovanja

Na današnji dan osnovan IPF u Bihaću: 28 godina u misiji kvalitetnog odgoja i obrazovanja

Islamski pedagoški fakultet (IPF) u Bihaću osnovan je odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na današnji dan, 23. decembra 1995. godine.

Ova značajna godišnjica obilježena je jučer promocijom nova 24 diplomanta i tri magistranta, koji su u prethodnih godinu dana uspješno okončali svoj studij.

Kako je u razgovoru za Agenciju MINA podsjetio prof. dr. Hajrudin Hodžić, dekan IPF-a, preteča Fakultetu bila je Islamska pedagoška akademija kao viša škola, a prevashodna zadaća njenog osnivanja bilo je obrazovanje kadra za izvođenje nastavnog predmeta Islamska vjeronauka u osnovnim i srednjim školama.

Islamska pedagoška akademija u Bihaću je potpisivanjem ugovora o udruživanju u Univerzitet u Bihaću 20. juna 1997. godine, koji je Skupština Unsko-sanskog kantona potvrdila svojom saglasnošću 15. augusta 1997. godine, postala članicom Univerziteta u Bihaću s pravima i obavezama koje imaju i ostale članice.

- Od početka rada Fakultet je bio smješten u zgradi Muftijstva u Bihaću, a od septembra 2002. godine u vlastitoj zgradi ukupne površine korisnog prostora cca 5.000 kvadratnih metara. U zgradi Fakulteta, osim predavaona, kabineta, amfiteatra, sala i kancelarija, smješten je Studentski dom kapaciteta 100 kreveta kao i studentski restoran - naveo je dekan.

Odlukom Sabora Islamske zajednice donesenom 25. septembra 2004. godine Akademija je preimenovana u Islamski pedagoški fakultet u Bihaću.

- Četrnaestog septembra 2005. godine Fakultet je transformisan s dvogodišnjeg na trogodišnji studij. Tom reformom studijski program je usklađen po bolonjskim principima 3+2+3, uz uvođenje ECTS bodova. Od akademske 2015/16. godine, nastava na studiju prvog ciklusa studija traje četiri godine ili osam semestara (4+1+3) - objasnio je on.

Na fakultetu postoje dva odsjeka - Odsjek islamska vjeronauka i Odsjek socijalna pedagogija i duhovna skrb, a na oba odsjeka se organizira nastava na master studiju.

- Fakultet je do sada objavio desetine knjiga i zbornika radova, te organizirao veliki broj okruglih stolova, simpozija, tribina, predavanja i naučnih konferencija.

Tokom prethodnih 28 godina djelovanja na Islamskom pedagoškom fakultetu, a kroz 19 promocija diplomanata i magistranata promovirano je ukupno 834 diplomanata i 37 magistranta - naglasio je Hodžić.

Kako ističe, "Fakultet raspolaže odličnim prostornim kapacitetima, što uveliko olakšava realizaciju misije zbog koje je Fakultet i osnovan".

- Zahvaljujući Vladi USK i Rijasetu Islamske zajedice Fakultet ima obezbijeđena materijalno tehnička sredstva za normalan razvoj i napredovanje. U realizaciji nastavnog procesa Fakultet se oslanja na vlastite kapacitete, a značajnu ulogu u kvalitetnom profiliranju studenata imaju vanjski saradnici s drugih javnih univerziteta iz Tuzle, Zenice, Sarajeva i Mostara, s kojima Fakultet ima kvalitetnu saradnju - kazao je dekan za Agenciju MINA.

Fakultet aktivno radi na revidiranju i inoviranju nastavnih planova i programa, kako bi unaprijedio kvalitet nastave, ali i ponudio atraktivne studijske programe na oba ciklusa studija.

- Trenutno se radi na reviziji dva studijska programa, dok je novi studijski program u završnoj fazi odobravanja. Vjerujemo da ćemo time zaokružiti kvalitetnu ponudu studijskih programa po kojima će Fakultet biti prepoznatljiv u našem okruženju.

Na polju naučno-istraživačkog rada Islamski pedagoški fakultet ulaže značajne napore, koji su rezultirali objavljivanjem desetine zbornika radova, univerzitetskih udžbenika, stručne litearture, kao i organizacijom međunarodnih konferencija i naučnih skupova - istaknuo je on.

Kako je naveo, na planu međunarodne saradnje nastoje se iskoristiti mogućnosti koje nude programi razmjene studenata i nastavnog osoblja, kroz gostovanja na različitim univerzitetima izvan BiH i prisustvom na svjetskim naučnim konferencijama.

- Kroz brojne aktivnosti nastoji se unaprijediti studentski standard, od čega treba istaći rekonstrukciju studentskog doma Fakulteta koja je realizovana sredstvima iz Kuvajta uz pomoć Vakufske direkcije, brojne stipendije koje obezbjeđujemo za naše studente preko prijatelja Fakulteta, kao i KfW projekat 'Energijska efikasnost u javnim zgradama' koji bi se uskoro trebao realizovati zahvaljujući razumijevanju i pomoći Vlade USK i resornog federalnog ministarstva - kazao je Hodžić.

Zaključuje da "sve navedeno upućuje da Islamski pedagoški fakultet nastavlja realizaciju svoje misije zbog koje je i osnovan, a to je kvalitetan odgoj i obrazovanje, uz kvalitetne uvjete za studiranje, a sve u skladu s potrebama mjesta i vremena u kojem živimo".

(MINA)

Podijeli:

Povezane vijesti