Udruženja: Da li je Rezolucija o ljudskim pravima samo paravan za male zajednice naroda

Udruženja: Da li je Rezolucija o ljudskim pravima samo paravan za male zajednice naroda

Udruženje žrtava i svjedoka genocida te Udruženje Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa" povodom Međunarodnog dana ljudskih prava zapitali su se da li je izjava nakon Drugog svjetskog rata "nikad više" i Rezolucija o ljudskim pravima samo paravan za male zajednice naroda, dok veliki imaju komoditet da nastave sa ubijanjem i negiranjem.

U saopćenju za javnost ta dva udruženja podsjećaju da je 10. decembar Rezolucijom Generalne skupštine UN proglašen Danom ljudskih prava. Tom Rezolucijom se garantuju svim ljudima svijeta jednaka prava.

Budući da su devedesetih u Bosni i Hercegovini prekršena sva ljudska prava, a na osnovu toga Vijeće sigurnosti UN osnovalo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) upravo s ciljem da kazni počinioce kršenja osnovnih ljudskih prava, MKSJ je uspio po prvi put u historiji da privede, a zatim i kazni naredbodavce najtežih krivičnih djela ratnog zločina, kršeći između ostalog i Konvenciju o ljudskim pravima.

- Međutim, i pored činjenice da su najodgovorniji kažnjeni za počinjena djela, oni su u Bosni i Hecegovini, kao i regiji i dalje heroji, njihova djela se veličaju, njihovi murali se posvećuju, njihov krvavi pir se nastavlja. Pozivamo sve zemlje članice UN da poštuju usvojene rezolucije - navodi se u saopćenju.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti