- Polazeći od činjenice da su kategorije korisnika zekata definisane, namjera je da ovom prilikom pozovemo i pružimo priliku istraživačima i odgovornim institucijama da na jednom mjestu predstave svoja zapažanja i iskustva kao i dosadašnje rezultate na polju  prikupljanja i distribucije zekata - navodi se u Javnom pozivu Medžlisa Prijepolje za u učešće na ovoj konferenciji. 

U svijetu ima jako puno primjera dobre prakse distribucije zekata prema socijalno ranjivim kategorijama i neki od tih primjera su primjenjivi na našim područjimana.

- Međutim, načini prevencije siromaštva su mnogobrojni, a ovo je prilika da se predstave neki od modela koji se direktno mogu osloniti na distribuciju zekata - navodi se u pozivu.

Potencijalni učesnici-izlagači kojima je ova tema u opusu svog djelovanja i istraživanja svoje predloge i referate trebaju uz kratku biografiju  poslati do 30. decembra 2024. godine na e-mail: medzlisprijepolje93@gmail.com

Odabrani referati i izlagači će svoje radove i istraživanja predstaviti na konferenciji koja će se održati 17. januara 2024. godine u Prijepolju, a konačni rad dužni su dostaviti do 20. marta 2024. godine. Svi radovi će biti objavljeni u zborniku radova sa konferencije.

(Preporod.info)