FIN: U srijedu promocija knjiga prof. dr. Muje Slatine

viber_slika_2023-10-23_14-33-33-566.jpg - FIN: U srijedu promocija knjiga prof. dr. Muje Slatine

Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu u srijedu, 25. oktobra, s početkom u 14.00 sati organizira promociju knjiga prof. dr. Muje Slatine. 

Riječ je o knjigama "O pedagogiji čovjeka - od čovjeka kao bića učenja do učećeg društva" i "Edukometrija - mjerenje i mjerni instrumenti u odgoju i obrazovanju".

Promotori će biti prof. dr. Amir Pušina, prof. dr. Adnan Tufekčić, prof. dr. Haris Cerić, doc. dr. Amina Isanović-Hadžiomerović i prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević.

Knjiga "O pedagogiji čovjeka - od čovjeka kao bića učenja do učećeg društva" temeljita je, savremena i znanstvena u svom pristupu i predstavlja originalan doprinos pedagogijskoj znanosti.

U njoj se, na sistematičan način, predstavlja zaokružena teorija antropoloških odgojnih/obrazovnih polja, nastala na zasadama njegove ranije teorije konfluentnog obrazovanja kao i višedecenijskog istraživanja odgojno-obrazovnog fenomena i iskustva univerzitetskog profesora.

Ovo je djelo, na neki način, i programsko, jer se njegov sukus sažet u devetnaest teza o čovjeku kao biću učenja i(li) o pedagogiji čovjeka, može čitati kao svojevrsni pedagoški manifest koji pledira za odgoj/ obrazovanje kao življenje Istine, Pravde, Dobrote, Ljepote i Sve(to)sti.

Pedagogija čovjeka kakvu razvija autor govori o začudnim mogućnostima ljudskoga ostvarenja kroz procese učenja usprkos brojnim stranputicama i bespućima savremenog svijeta.

Djelo poziva na temeljito propitivanje permanentne krize i nedostatnosti pedagogije u područjima u kojima ona sebe određuje kao čistu znanost o odgoju, dok se na njenim obzorima čovjek jedva i promalja.

Pitanja odgoja i obrazovanja tematizirana u djelu, njegovanja ljudske prirode od najranije dobi pa do razvijanja učećeg društva omeđena su etičkom dimenzijom i temama poput svijesti, savjesti, istinoljubivosti, empatije, dostojanstva itd.

U knjizi se analiziraju i savremeni procesi u obrazovanju koji često reduciraju "ljudsku prirodu" čime se otvara prostor za propadanje odgoja/obrazovanja, a samim time propadanje i gubljenje samog čovjeka.

Ovo djelo je namijenjeno stručnjacima iz različitih oblasti (pedagozima, antropolozima, sociolozima, psiholozima, teolozima i dr.), učiteljima i odgajateljima u najširem smislu riječi, studentima kao i drugim zainteresovanim čitaocima.

Knjiga "Edukometrija - mjerenje i mjerni instrumenti u odgoju i obrazovanju" pruža mogućnost odgajateljima i nastavnicima da tragaju za standardima, kriterijima, mjerilima i mjerama u svom pedagoškom radu, da razmišljaju o tome da postignuća djece, učenika i studenata imaju neku mjeru i da pokažu svoja umijeća i kreativnost u konstrukciji mjernih instrumenata.

U knjizi se mogu pronaći primjeri različitih vrsta mjernih instrumenata, ajtema i vrijedne upute što može biti od pomoći svima koji se bave odgojem/obrazovanjem.

U njoj su ponuđeni i neki novi mjerni instrumenti kojima se može provjeravati dodatak znanju koje učenici postižu u nastavi.

Knjiga može biti od pomoći onima koji žele zaustaviti dalje obezvrjeđivanje ocjenjivanja, onima koji žele da lakše prate postignuća svojih učenika, da kontinuirano evidentiraju njihove ishode učenja, koji žele oznanstveniti svoje ocjenjivanje, onima koji žele propitivati kvalitet znanja u svojoj školi i onima koji žele postignuća školskog učenja povezivati sa znanjima učenika koja ne dolaze iz učionice.

Knjiga može nadahnuti nastavnike da mijenjaju i kreiraju svoju praksu učenja, podučavanja i ocjenjivanja i da sami pronalaze kreativna mjerila za ishode učenja i za ishode procesnog mišljenja. Edukometrijski kultivirana znanja pomažu nastavnicima da provode mikro istraživanja i da te rezultate objavljuju u odgovarajućim časopisima i tako doprinose razvoju sistema vrednovanja u školi u kojoj rade.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti