Poruka vjere, poruka dobra: Korisnost, odlika vjernika

Poruka vjere, poruka dobra: Korisnost, odlika vjernika

Gosti drugog izdanja ramazanskog serijala BIR televizije "Poruka vjera poruka dobra" bili su prof. dr. Zuhdija Hasanović, prof. dr. Muharem Adilović i dr. Ahmed Purdić, a govorili su o temi "Korisnost, odlika vjernika".

Prof. dr. Hasanović govorio je o osobinama aktivnog građanina, te o njihovim važnostima za cijelu zajednicu.

- Trebamo znati kao vjernici da živimo jedan život kojeg nam je Allah, dž. š., podario i da ne znamo koliko će taj život trajati. Shodno tome, trebamo svaki trenutak koji nam je dat na raspolaganje iskoristiti što je moguće bolje. To znači da po samom našem opredjeljenju, po samoj našoj prirodi da priznajemo Allaha, dž. š., kao našeg Stvoritelja. Razumijevamo da sve što činimo, činimo kao vid pokornosti Uzvišenom, s ciljem da ostvarimo Njegovo zadovoljstvo. Zbog toga, koristimo svaki trenutak da što je moguće više učinimo dobra - istakao je prof. Hasanović.

Prof. dr. Adilović je govorio na koji način možemo biti uspješni i aktivni članovi našeg društva, te zašto je to važno. 

- Osnovna intencija svakog čovjeka, vjernika, jeste korisnost. Kada govorimo o korisnosti, ta korisnost se ne vraća samo nama, to jeste, nije isključivo na individualnoj razini. Moramo biti korisni i svojoj zajednici. To je zadatak kojeg nam je Allah, dž. š., dao. Kako ostvariti tu korisnost? Tako što ćemo razumjeti da Allah, dž. š., nam propisuje odnos prema njemu, zadatak i dužnosti koje moramo izvršavati. Kroz zadovoljstvo Allaha, dž. š., mi sebi otvaramo ahiretsku perspektivu. Ne smijemo zaboraviti ni svoj udio na dunjaluku, mi smo članovi ovog kolektiva. Allah, dž. š., nas je učinio namjesnicima i propisao nam je da živimo s drugim ljudima, a mi ne možemo ispuniti tu zadaću ako ne budemo drugima na koristi. U mnogim hadisima daje se prednost korisnosti drugima nad individualnom korisnošću. Sav sistem islama je usmjeren na to - istaknuo je Adilović.

Purdić je govorio o tome na koji način možemo ostati motivirani u činjenju dobra, te kako razumjeti da kroz svaku životnu situaciju, bila ona dobra ili loša po nama, znati da nam Allah, dž. š., želi samo najbolje.

- Vjernik vjeruje da je ono što je Allah, dž. š., naredio ili zabranio dobro radi njega lično, a ne radi Allaha. Ono što mi radimo ne utiče na Allaha, dž. š., to jeste, da li ćemo mi izvršiti neko naređenje, ne umanjuje ni na koji način Njegovu snagu i veličinu. Kada izvršavamo nešto, a znamo da je to korisno, onda to radimo sa zadovoljstvom jer očekujemo korist od toga. Ta korist može biti i na ovom i na budućem svijetu. U nekim propisima spominje se korist i na ovom i na budućem svijetu, kao na primjer namaz i zekat, a u nekima ne, ali vjernik vjeruje da svi oni imaju koristi i na dunjaluku i na ahiretu - kazao je Purdić.

(Dželila Kukan/Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti