Rezolucija Islamske organizacije za saradnju (OIC) o Bosni i Hercegovini

Rezolucija Islamske organizacije za saradnju (OIC) o Bosni i Hercegovini

OIC/CFM-49/2023/POL/RES/DRAFT

NESLUŽBENI PRIJEVOD

REZOLUCIJA O SITUACIJI U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Četrdeset deveta sjednica Vijeća ministara vanjskih poslova Islamske organizacije za saradnju (Umjerenost: ključ sigurnosti i stabilnosti) održana u Nouakchottu, Islamska Republika Mauritanija, 16-17. marta 2023. godine (24-25- šabana 1444. h.g.) 

Podsjećajući na sve prethodne rezolucije i deklaracije OIC-a o situaciji u Bosni i Hercegovini,

Naglašavajući doprinos država članica OIC-a u očuvanju stabilnosti i prosperiteta Bosne i Hercegovine, kroz angažman u Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira (PIC) i podršku Uredu visokog predstavnika, ali i u rekonstrukciji Bosne i Hercegovine i podršci svim njenim građanima,

Dodatno naglašavajući svoju podršku provedbi Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini sa aneksima (zajedno Mirovnog sporazuma), kao i relevantnim odlukama Vijeća za provedbu mira (PIC),

Prepoznavajući značaj tranzicije Bosne i Hercegovine u funkcionalnu, reformama orijentisanu, modernu demokratsku evropsku državu, ohrabruje evropsku i evroatlansku orijentaciju Bosne i Hercegovine,

Napominjući važnost poštivanja i provođenja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, ustavnih i zakonskih odredbi, zajednički utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva, kao i svih međunarodnih i domaćih sudskih presuda,

Naglašavajući, u ovom smislu, potrebu za sveobuhvatnim reformskim procesom koji ima za cilj jačanje funkcionalnosti državnih institucija, podsjećajući da reformski procesi zavise od građana i političkih lidera Bosne i Hercegovine;

Ističući hitnost provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i standarda razvijenih demokratija, izražava svoju podršku aktivnostima na izmjenama Izbornog zakona koje će svim građanima Bosne i Hercegovine omogućiti jednaka prava u izbornom procesu na cijeloj teritoriji države,

Potvrđujući dugotrajnu podršku država članica OIC-a na očuvanju jedinstva, teritorijalnog integriteta, suvereniteta i međunarodnog identiteta Bosne i Hercegovine, unutar njenih međunarodno priznatih granica, kao potpuno funkcionalne i samoodržive države, sposobne da izvršava svoje ovlasti i ispunjava svoje međunarodne obaveze, sa svojom multietničkom, multikulturalnom i multireligijskom strukturom:

  

  1. Osuđuje i odbacuje sve zaključke, izjave i aktivnosti predstavnika nižih nivoa vlasti, kojima se potkopavaju nadležnosti države Bosne i Hercegovine, te poziva na secesionizam i stvaranje novih teritorijalnih jedinica, čime se krši Opći okvirni sporazum za mir i Ustav Bosne i Hercegovine, ali i ugrožava mir i sigurnost, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijeloj regiji Zapadnog Balkana;
  2. Osuđuje svako širenje vjerske i nacionalne mržnje, posebno u mjestima gdje su počinjeni teški ratni zločini i genocid, te veličanje, odlikovanje i slavljenje osuđenih ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona, i posebno osuđuje širenje islamofobije prema bosanskim muslimanima- Bošnjacima, kao autohtonom evropskom narodu, a koja je potvrđena u godišnjim izvještajima OIC o islamofobiji.
  3. Upozorava da nepoštivanje Odluke visokog predstavnika od 22. jula 2021. godine, kojom je donesen Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje poricanje genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, kao i veličanje osuđenih ratnih zločinaca, predstavlja direktno kršenje Aneksa IV i Aneksa X Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dalje naglašava da se negiranjem, umanjenjem i relativiziranjem genocida u Srebrenici i svih drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, krši međunarodno i domaće pravo, principi i standardi, vrijeđaju žrtve i obespravljuju porodice žrtava. Prihvatanje i provedba Odluke visokog predstavnika će doprinijeti suočavanju sa prošlošću, pomirenju među etničkim skupinama, ali i boljoj budućnosti za nove generacije;
  4. Poziva islamski svijet da kroz ekonomske, obrazovne i humanitarne projekte nastavi podržavati preživjele žrtve genocida u Srebrenici i Memorijalni centar u Potočarima, te da se pridruži porodicama žrtava u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula kao Dana žalosti, u skladu sa Rezolucijom usvojenom na 39. sjednici Vijeća ministara vanjskih poslova održanoj u Astani, Republika Kazahstan, 30. juna 2011. godine;
  5. Poziva zemlje iz okruženja, a prije svega potpisnice Općeg okvirnog sporazum za mir u Bosni i Hercegovini potpisanog u Dejtonu (SAD) na poštivanje odredbi sporazuma, teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i principa neuplitanja u unutrašnja pitanja suverenih država;
  6. Naglašava trajnu podršku jedinstvenoj, suverenoj i nezavisnoj državi Bosni i Hercegovini, u kojoj će svi građani, na cijeloj njenoj teritoriji, imati jednaka prava;
  7. Pozdravlja odluku Vijeća Evropske unije o dodjeljivanju kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini i ohrabruje Evropsku uniju da uloži veće napore, kako bi Bosna i Hercegovina ispunila svoje obaveze, provela reforme i postala punopravna članica EU;
  8. Ističe važnost ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini i poziva Islamsku razvojnu banku da u saradnji sa relevantnim razvojnim agencijama država članica, razvija investicione projekte usmjerene na poboljšanje postojećih ekonomskih i društvenih uslova u Bosni i Hercegovini, posebno u mjestima povratka;
  9. Poziva članice OIC-a da uspostave snažniju saradnju sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, kao najstarijom organizovanom autohtonom zajednicom muslimana u modernoj evropskoj povijesti, a koja predstavlja jedinstvenu zajednicu muslimana u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj Sloveniji, Srbiji i muslimana Bošnjaka izvan domovinskih zemalja i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju;
  10. Traži od generalnog sekretara da prati implementaciju ove Rezolucije i o tome izvještava Vijeće ministara vanjskih poslova.

(Preporo.info)

Podijeli:

Povezane vijesti