Bivši policajci na okruglom stolu podsjetili na sudbonosnu ulogu MUP-a u odbrani BiH

Bivši policajci na okruglom stolu podsjetili na sudbonosnu ulogu MUP-a u odbrani BiH

U organizaciji Saveza Veterana policije MUP R BiH 1991-1995 HNK jučer je u Mostaru održan okrugli sto pod nazivom „Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine i Armije Republike Bosne i Hercegovine ključni nosioci odbrane“.

Na skupu su govorili ratni ministar MUP-a RBiH Avdo Hebib, prof. dr. Ramo Masleša, ratni ministar MUP-a HNK, Šefkija Džiho jedan od osnivača MUP-a u HNK, Enver Jukanović, predsjednik Saveza Veterana policije 1991-1995 R BiH, Vahid Alagić, predsjednik Saveza Veterana policije 1991-1995 R BiH HNK i Semir Drljević Lovac, ratni komandant AR BiH.

Tokom skupa istaknuta je potreba jačanja kulture sjećanja i pamćenja doprinosa pripadnika MUP-a u periodu priprema za agresiju na Bosnu i Hercegovinu.

Hebib je problematizirao tezu da bi bez glasanja Bogića Bogićevića bio izvršen vojni puč na teritoriju BiH jer, kako je kazao, satav regularnih snaga JNA bilo je 70% vojnika koji nisu bili srpske nacionalnosti, dok je komandni kadar 90% bio popunjen ličnostima srpske nacionalnosti, pa stoga se postavlja logično pitanje da li bi takva vojna struktura pristala izvršiti sve komande i naredbe.

- S naše strane nije bilo organiziranog pristupa da Bošnjaci organizirano napuste JNA. Kada se ona sama raspala onda se jedan dio oficira odvažio bježati, nažalost neki su u tim pokušajima i ubijeni - podsjetio je Hebib.

Prema njegovom mišljenju u Skupštini BiH u tim turobnim vremenima je doneseno nekoliko važnih odluka o smjeni policijskih kadrova pogotovo u onim sredinama gdje su Bošnjaci bili u većini. U tim procesima došlo je do otvorenih odbijanja provođenja Odluka MUP-a, kao što je to bio slučaj u Trebinju, Nevesinju i drugim mjestima u BiH. 

- Imali smo cjelovite informacije šta nam se sve sprema i na šta se moramo pripremati jer MUP je bio jedina organizovana struktura našega društva koja je mogla nešto da poduzme u pripremi i organizaciji odbrane BiH. Do tada nismo imali ništa, jer nije bilo drugih društvenih institucija koje bi mogle preuzeti odgovornost, tako da je je sva odgovornost u prvome valu pala na resor bezbjednosti i resor policije. Mi smo, koliko smo znali i koliko smo mogli, bili prilično dobro organizovani - kazao je Hebib.

Naveo je podatak da su idejni planovi o razbijanju BiH pravljeni u SANU, a operativni dio trebala je završiti JNA. Čak su mnogo prije početka agresije na prostoru BiH izvodili vježbe sa pretpostavkama kako bi bi se to trebalo dešavati. Hebib je sa prisutnima podijelio sjećanja na svoj lični angažman kada su se dešavala naručena ubistva Bošnjaka u Bratuncu, Čeliću, Gacku, Bosanskoj Gradišci, Bugojnu i drugim mjestima.

Po njegovom mišljenju, ključna odluka kojom je omogućeno pripadnicima MUP-a da se koliko-toliko organizira bila je ona o angažmanu rezervnog sastava policije. Ispričao je i detalje razgovora između njega i rahmetli Alije Izetbegovića kada su vršene i donošene takve odluke. 

O specifičnostima djelovanja MUP-a na području HNK govorili su dr. Masleša, Džiho i Drljević. U njihovim izlaganjima akcentirane su činjenice da je odbrana Mostara bila podčinjena strukturama HVO-a, napori koje su policijske strukture u Hercegovini zajedno sa predstavnicima civilnih vlasti ulagali u zaštiti suvereniteta i integriteta države BiH.

Zbog općeg konteksta u kome su se našli patriotski opredijeljene snage u Mostaru i Hercegovini, suočene s dvije agresije, policijske jedinice su imale brojna iskušenja kako na linijama fronta, tako i u očuvanju javnog reda i mira i osiguranja civilnog života, sudionici skupa su zaključili da bi izrada monografije o MUP-u bila od višestruke koristi. 

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti