Dekan IPF-a učestvovao na online konferenciji o primjeni digitalnih medija u procesu učenja arapskog jezika

Dekan IPF-a učestvovao na online konferenciji o primjeni digitalnih medija u procesu učenja arapskog jezika

Institut Ibn-Sina iz Abu-Dabija, a u saradnji sa nekoliko naučnih institucija, organizovao je svoju XIV konferenciju na temu „Uloga digitalnih medija u u procesu učenja arapskog jezika za strance“.

Više od dvadeset učesnika iz cijelog svijeta je uzelo učešće na ovoj konferenciji.

Jedan od brojnih ciljeva konferencije bio je razmjena mišljenja i iskustava na polju iznalaženja najboljih načina za izgradnju temelja, teorija i praksi na polju učenja arapskog jezika za strance.

Predstavnik Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću na ovoj konferenciji bio je prof. dr. Hajrudin Hodžić, dekan i profesor arapskog jezika na ovom fakultetu. Predstavio je rad naslovljen kao „Iskustvo Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću na polju primjene digitalnih medija u procesu učenja arapskog jezika“.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti